>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1391 - دوره:9 - شماره:2


  tick  ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی دو رقم سیب زمینی شیرین (Ipomoea Batatas L.) - صفحه:83-90

  tick  انتخاب بهترین نمک کلسیم دار برای غنی سازی شیر پاستوریزه معمولی - صفحه:73-82

  tick  بررسی اثر عصاره کومبوچا بر میزان لیپیدهای خون و آنزیم های کبدی در Rat نر بالغ نژاد Wistar - صفحه:29-36

  tick  بررسی اثر نوع روغن بر ویژگیهای ویسکوالاستیک سس مایونز - صفحه:5-16

  tick  بررسی بسته بندی از جنس پلی اتیلن ترفتالات و شرایط مختلف نگهداری بر ترکیب اسیدهای چرب و برخی از شاخصهای کیفی روغنهای متداول در ایران - صفحه:45-56

  tick  بررسی تأثیر افزودن بیوسورفکتانت بر خواص رئولوژیکی خمیر نان بربری - صفحه:57-64

  tick  تأثیر دوره شیردهی بر ترکیب شیمیایی و برخی خواص فیزیکی دوغ کره سنتی ایرانی - صفحه:37-44

  tick  تهیه خیار شور پروبیوتیک با استفاده از سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم بومی - صفحه:65-72

  tick  مقایسه مقاومت حرارتی روغن سرخ کردنی و آفتابگردان با کمک روش مؤلفه های اصلی کمومتریس - صفحه:17-28

  tick  نقش سازمان ملل در تحقق امنیت غذایی در جامعه جهانی - صفحه:91-103
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved