>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1399 - دوره:22 - شماره:4


  tick  اثر یک دوره تحریکات لمسی ‌حرکتی بر بهرۀ رشد حرکتی نوزادان زودرس: پیگیری 4 ماهه - صفحه:589-595

  tick  اثرات تجویز دکسمدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی در بی‌دردی پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور - صفحه:678-685

  tick  اثربخشی برنامه رابطین بهداشتی ایران در ارتقای دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی جامعه از طریق مداخلات آموزشی: یک مطالعه مروری نظام‌مند - صفحه:563-573

  tick  ارتقا کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بعد از 8 هفته ورزش هوازی با لود خارجی - صفحه:696-703

  tick  بررسی اثرات ورزش اجباری بر حافظه فضایی و رفتار اضطرابی در موش‌های اوارکتومی شده وابسته به مرفین - صفحه:704-710

  tick  بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با میزان بارکاری ذهنی و سلامت عمومی در زنان خانه‌دار - صفحه:655-663

  tick  برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند برای آموزش بازتوانی قلبی به بیماران سرپایی: طراحی و ارزیابی کاربردپذیری - صفحه:686-695

  tick  تاثیر الکتروآکوپانچر بر درد، ناتوانی عملکردی و تغییرات التراسونوگرافی عضله‌ی گلوتئوس ماگزیموس در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با نقاط ماشه‌ای عضله‌ی گلوتئوس ماگزیموس - صفحه:604-610

  tick  تاثیر بازدید از منزل بر حمایت اجتماعی درک‌ شده مادران و تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر: یک مطالعه کارآزمایی کنترل‌ شده تصادفی‌ سازی - صفحه:581-588

  tick  درمان کمبود ویتامین D با دوز بالای مکمل ویتامین D و تاثیر آن بر پارامترهای خون‌شناسی در بارداری: تجزیه و تحلیل ثانویه از یک کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:664-670

  tick  دوگانگی درک شده از حضور همراهان در بخش‌های اورژانس: یک مطالعه اتنوگرافی متمرکز - صفحه:611-624

  tick  کاربرد الگوریتم تعدیل‌یافته Birch در ناحیه‌بندی عملکرد مغز بر اساس داده‌های Fmri - صفحه:644-649

  tick  کاربرد طیف نگاری تشدید مغناطیسی در بررسی تغییرات متابولیک قشر سینگولیت قدامی در بیماری آلزایمر - صفحه:671-677

  tick  مقایسه اثرات فوری و تاخیری دو روش پیستونی و چرخشی سوزن خشک در نقاط ماشه‌ای عضله گاستروکنمیوس بر عملکرد اندام تحتانی و درد در ورزشکاران غیر حرفه‌ای: یک مطالعه کارآزمایی تصادفی - صفحه:625-632

  tick  مقایسه تاثیر فلوکستین و تاموکسیفن بر درمان دردهای پستانی زنان (ماستالژیا): یک کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:574-580

  tick  مقایسه توجه پایدار شنوایی در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی و همتایان هنجار - صفحه:650-654

  tick  میزان شیوع شپش سر در دانش‌آموزان دبستانی شهر سمنان و ارزیابی اثر آموزش خانواده در پیشگیری از آن - صفحه:596-603

  tick  نقش حمایت اجتماعی درک شده و رضایت شغلی بر دیسترس روان‌شناختی پرستاران بالینی - صفحه:633-643
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved