>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1397 - دوره:20 - شماره:3


  tick  آیا سواد سلامت مادران کیفیت زندگی کودکان آن‌ها را متاثر می‌سازد؟ - صفحه:432-438

  tick  اثر تجویز استرادیول و عصاره سویا بر تشنجات کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول و تغییرات سطح سرمی متابولیت‌های نیتریک اکساید در موش‌های صحرایی اوارکتومی شده - صفحه:569-574

  tick  اثر ورزش ارادی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بیضه فرزندان موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی هایپوتیروئید - صفحه:575-581

  tick  اثر ویبریشن کل بدن با فرکانس‌های متفاوت بر لاکتات خون در دوره ریکاوری پس از ورزش وامانده‌ساز - صفحه:463-468

  tick  اثرات فعالیت ورزشی بر نارسایی‌های اضطرابی و میزان Bdnf هیپوکامپ در موش‌های با سابقه مرفین در مرحله ترک - صفحه:594-602

  tick  اثیر 12 هفته تمرین مقاومتی فزاینده گروهی با ضمیمه موسیقایی بر کارکرد حرکتی درشت و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی در کودکان فلج مغزی اسپاستیک - صفحه:530-537

  tick  ارا ئه مدلی پویا به منظور ارزیابی دوره‌ای ازبیمارستان‌ها با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها:مطالعه موردی13بیمارستان استان سمنان - صفحه:555-560

  tick  ارزیابی عملکرد اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:561-567

  tick  الگوی مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی در کودکان طیف اوتیسم - صفحه:453-457

  tick  بررسی اثر ضد توموری یک مشتق جدید هیدرازیدی در مدل موشی سرطان پستان - صفحه:582-587

  tick  بررسی ارتباط بین تداوم رفلکس‌های اولیه و مهارت‌های حرکتی ظریف در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص - صفحه:478-483

  tick  بررسی ارتباط عوامل اقتصادی- اجتماعی و قاعدگی- تولید مثلی با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی زاهدان - صفحه:439-446

  tick  بررسی تغییرات شاخص‌های تن‌سنجی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت درمان نگه‌دارنده با متادون - صفحه:447-452

  tick  بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای منتخب کشور ایران در زمینه حفاظت پرتویی - صفحه:550-554

  tick  بررسی رابطه بین پلی‌مورفیسم‌های C/A 592-، C/T819- اینترلوکین 10 با پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت C - صفحه:491-496

  tick  بررسی علل و شیوه‌های اقدام به خودکشی در ایران طی سال‌های 1393–1380: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل - صفحه:417-424

  tick  بررسی عوامل خطر بروز جفت سر راهی در سه ماهه دوم و سوم بارداری - صفحه:458-462

  tick  بررسی فعالیت ژن‌های بیوفیلم Icaa و Icar استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین تیمار‌شده با ویتامین K در نمونه‌های زخم - صفحه:588-593

  tick  بررسی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان در ایران - صفحه:425-431

  tick  تاثیر بحث گروهی مبتنی بر سبک زندگی سالم بر کنترل هیپرتانسیون - صفحه:524-529

  tick  تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مصرف نانوکورکومین بر سطوح سرمی Tnf-Α و حافظه زنان 60- 65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک - صفحه:503-509

  tick  تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد - صفحه:469-477

  tick  تعیین عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه در بیماران پیوندی از دهنده زنده با استفاده از مدل جنگل تصادفی بقا - صفحه:517-523

  tick  مقایسه اثربخشی هیپنوتیسم و تمرینات آرام‌سازی عضلات در کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی - صفحه:510-516

  tick  مقایسه علل و میزان بروز الگوهای غیرطبیعی خونریزی رحمی در خانم‌های دارای سابقه سزارین با زایمان طبیعی - صفحه:484-490

  tick  مقایسه‌ی توزیع فراوانی عوارض کوتاه‌مدت تراکئوستومی از طریق جلد در مقابل تراکئوستومی به روش جراحی: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:544-549

  tick  پایایی آزمون- بازآزمون ابزار غربالگری زمین‌خوردن در منزل در افراد مبتلا به پارکینسون - صفحه:497-502
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved