>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در علوم ورزشی   
سال:1389 - دوره:2 - شماره:26


  tick  ارتباط بین میزان به‌کارگیری رفتارهای مدیریت ریسک و سبک‌های رهبری در روسا و دبیران هییت‌های ورزشی استان خراسان جنوبی - صفحه:186-202

  tick  ارتباط سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی - صفحه:119-134

  tick  بررسی امتیاز بازیهای خانگی در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ های معتبر دنیا - صفحه:77-86

  tick  بررسی عوامل مرتبط با سطح سازگاری تحصیلی دانشجویان رشته تربیت بدنی ایران - صفحه:13-26

  tick  بررسی و مقایسه کارکرد مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی، و مرکز توسعه ورزش قهرمانی ایران، بر اساس مدل وایزبورد - صفحه:153-170

  tick  تاثیر عوامل انگیزشی، برجذب تماشاگران به مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران (1387-1386) - صفحه:105-118

  tick  تدوین راهبردهای توسعه ساختار ستادی ورزش دانشجویی ایران - صفحه:27-40

  tick  توصیف المپیادهای پنجم، ششم و هشتم ورزشی دانشجویی و ارایه راهکار برای ارتقای کیفی آن با استفاده از نظر ورزشکاران - صفحه:61-76

  tick  مقایسه رضایت‌مندی مشتریان مرد باشگاه‌های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران، و رتبه‌بندی عوامل موثر بر آن - صفحه:135-152

  tick  مقایسه سرانه ایجاد شغل، در حیطه ورزش با سایر بخش‌های اقتصادی - صفحه:171-185

  tick  مقایسه میزان به کارگیری چرخه بهره‌وری از زمان و تمایل به برنامه‌ریزی در بین مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خراسان جنوبی - صفحه:41-60

  tick  مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیمهای ملی هندبال ایران - صفحه:87-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved