>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1396 - دوره:14 - شماره:62


  tick  اثر آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی و جایگزین‌های چربی بر پایه پروتئین بر ویژگی‌های فیزیکی بستنی کم‌چرب وانیلی - صفحه:191-200

  tick  اثر جوانه‌زنی بر میزان ترکیبات شیمیایی، خواص تغذیه‌ای و فعالیت ضد اکسندگی بذر ماش - صفحه:135-145

  tick  اثر زمان هیدرولیز آنزیمی، درجه حرارت و نسبت آنزیم به سوبسترا روی خصوصیات آنتی اکسیدانی پپتیدهای زیست فعال حاصل از میگو - صفحه:31-45

  tick  اثر شرایط دمایی و زمانی مختلف بر عملکرد آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی در سویا برگر - صفحه:215-225

  tick  اثر پیش تیمار پخت بر فرایند سرخ کردن بادمجان و بررسی سینتیک رفتار جذب روغن و تغییرات رطوبت در نمونه‌های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق و مرحله سرد کردن - صفحه:147-154

  tick  ارزیابی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیلوسهای جدا شده از کشکهای سنتی استان گلستان علیه برخی از باکتریهای پاتوژن گوارشی - صفحه:241-248

  tick  ارزیابی خصوصیات امولسیفایری صمغ چرخک (Launaea Acanthodes) - صفحه:181-189

  tick  ارزیابی خواص ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانتی نانولیپوزوم حاوی اسانس مریم گلی (Salvia Multicaulis) - صفحه:271-282

  tick  ارزیابی زنده‌مانی لاکتوباسیلوس کازئی درشکلات پروبیوتیک در طی شش ماه نگهداری در دمای انباری و یخچالی - صفحه:105-114

  tick  ارزیابی و مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ساختار اسید چرب و پایداری اکسایشی روغن بذر گشنیز و شوید - صفحه:123-133

  tick  بررسی اثر امواج مایکروویو بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب نارنج - صفحه:17-29

  tick  بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته - صفحه:77-87

  tick  بررسی اثر ضدمیکروبی نانوانکپسول های حاوی نایسین و ناتامایسین بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس و آسپرژیلوس نایجر - صفحه:249-259

  tick  بررسی تاثیر سامانه مادون قرمز- هوای داغ بر فرآیند خشک شدن و کیفیت کیوی - صفحه:329-339

  tick  بررسی فعالیت ضدباکتریایی عسل های تک گل و چند گل با منشاء گیاهی مختلف از استان گلستان - صفحه:283-289

  tick  بررسی و تعیین خصوصیات رئولوژیکی حلوای صبحانه ای تهیه شده ازپسته وخرما - صفحه:167-180

  tick  بررسی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی و عملکردی اسنک غیراکسترودی حاوی جوانه‏ی گندم تثبیت شده با بخار آب اشباع - صفحه:115-122

  tick  بهبود ویژگی‌های کیفی و ارگانولپتیکی برگر ماهی با افزودن آرد سویا و تیمار آنزیمی ترانس‌گلوتامیناز - صفحه:227-239

  tick  بهینه سازی تولید میکروبی اسیدهای چرب ضروری تولید شده توسط موکور روکسی با استفاده از پسماندهای روغنی - صفحه:155-165

  tick  بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح-پاسخ - صفحه:57-65

  tick  بهینه سازی شرایط استخراج پکتین با روش غرقابی از تفاله شاه توت - صفحه:341-356

  tick  بهینه‌یابی فرآیند تولید داهی سین‌بیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، کتیرا و اینولین به روش سطح پاسخ (Rsm) - صفحه:89-103

  tick  تاثیر افزودن آنزیم پروتئاز تجاری بر پروتئولیز پنیر سفید فراپالایش ایرانی - صفحه:47-56

  tick  تاثیر افزودن هیدروکسی پروپیل متیل سلولز در مراحل مختلف تولید بر کاهش جذب روغن و کیفیت ناگت ماهی - صفحه:321-328

  tick  تاثیر فشار و درجه تغلیظ بر روی خواص رئولوژی کنسانتره انار ترش - صفحه:291-302

  tick  تولید ناگت ماهی کم‌چرب با استفاده از هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و کیتوزان - صفحه:261-269

  tick  تولید نوشیدنی تخمیری فراسودمند بر پایه برنج حاوی شیرین‌کننده طبیعی عسل - صفحه:201-214

  tick  شناسایی مخمرهای ایزوله شده از خمیرترش‌های بومی ایران با استفاده از تکنیک پی سی ار - صفحه:67-75

  tick  مدل‌سازی دانسیته ظاهری قطعات سیب‌زمینی پیش‌تیمار شده با فراصوت و خشک‌کردن طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق - صفحه:1-15

  tick  پیش‌بینی برخی خواص خشک کردن دانه های انار، انگور و بنه به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی - صفحه:303-319
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved