>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم دامی ایران   
سال:1395 - دوره:47 - شماره:2


  tick  ارزیابی تاثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانه Cncps - صفحه:261-270

  tick  ارزیابی تاثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی تلقیح‌شده با سالمونلا انتریتیدیس - صفحه:193-202

  tick  بررسی تنوع ساختاری ژنگان سگ و گرگ بومی ایران با روش توالی‌یابی کل ژنوم - صفحه:271-277

  tick  بررسی پایداری گاوداری‌های کوچک‌مقیاس روستایی استان زنجان - صفحه:291-301

  tick  تاثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین - صفحه:245-260

  tick  تاثیر روش های خوراک دهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت در جوجه های گوشتی نر سویۀ آرین - صفحه:235-244

  tick  تاثیر سطوح انرژی و محدودیت غذایی در دان حبه‌ای‌شده بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی - صفحه:223-234

  tick  تاثیر شاخص دما-رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی گاوهای شیردۀ پرتولید - صفحه:321-327

  tick  تاثیر مرحله بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفه یونجه برای گاوهای شیری - صفحه:185-191

  tick  تاثیر منابع مختلف زیست‌یاری بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی - صفحه:313-320

  tick  توانایی پاداکسنده آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد‌پذیری اسپرم اسب ترکمن - صفحه:215-222

  tick  شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین1 (Igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش Pcr-Sscp - صفحه:303-313

  tick  مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی - صفحه:203-213

  tick  چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (Dgat1) در جمعیت گاومیش‌های ایران - صفحه:175-183

  tick  گروه‌بندی ژنتیکی گاومیش های بومی آذری و شمالی با روش شبکۀ عصبی Svm - صفحه:279-290
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved