>
Fa   |   Ar   |   En
   افق توسعه آموزش علوم پزشکی   
سال:1402 - دوره:14 - شماره:2


  tick  ارتباط ویژگی اساتید بالینی با رضایتمندی دانشجویان پزشکی - صفحه:22-33

  tick  ارزشیابی برنامه‌های آموزش علوم پزشکی با رویکرد تحقیق ارج‌گزار: یک مطالعه مروری - صفحه:101-112

  tick  ارزیابی تاثیر دو روش آموزش مجازی و سنتی بر نمرات درس انگل شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی - صفحه:1-12

  tick  بررسی طرح درمان دندانپزشکان عمومی شاغل در یک منطقه برخوردار در شهر مشهد به درخواست خدمات زیبایی؛ یک مطالعه میدانی در سال 1401 - صفحه:50-64

  tick  به‌کارگیری الگوی ارزشیابی کرک پاتریک در مطالعات پرستاری ایران: مروری حیطه‌ای - صفحه:92-100

  tick  تاب‌آوری تحصیلی و اشتیاق به تحصیل دانشجویان نسبت به برنامه آموزش مجازی اجرا شده در دوران پاندمی کرونا - صفحه:34-49

  tick  سنجش وضعیت تحصیل، مهارت و شغل فارغ‌التحصیلان مقاطع تخصص دانشکده داروسازی شهید بهشتی - صفحه:78-91

  tick  طراحی و ارزیابی پایایی و روایی پرسش‌نامه سنجش میزان پذیرش تکنولوژی واقعیت مجازی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی - صفحه:13-21

  tick  پیش بینی افکار خودکشی بر اساس باور های غیرمنطقی و نشخوار فکری دانشجویان (روانشناسی و علوم تربیتی) پیام نور - صفحه:65-77
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved