>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت اجتماعی   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد بر خودارزشمندی و سرمایه روان شناختی فرزندان طلاق - صفحه:294-304

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودمتمایزسازی و سلامت روان فرزندان جانبازان - صفحه:314-326

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و افسردگی دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری خاص مقطع متوسطه شهر ساری - صفحه:244-252

  tick  اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر سازگاری و صمیمیت زناشویی زوجین شهر کرمان - صفحه:236-243

  tick  اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فاجعه پنداری و ادراک درد نوجوانان مبتلا به لوسمی - صفحه:305-313

  tick  رتبه بندی مشکلات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز - صفحه:264-274

  tick  مطالعه کیفی مفهوم و حیطه های سلامت اجتماعی محیط کار، عوامل محافظتی و عوامل خطرآن از نظر پرسنل و مدیران یک مرکز بهداشت واقع در شرق تهران - صفحه:285-293

  tick  مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر اضطراب درد و پذیرش خود بیماران مبتلا به سرطان پستان - صفحه:253-263

  tick  مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه‌حل مدار به شیوه گروهی بر ادراک حمایت اجتماعی و روابط بین فردی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:342-356

  tick  موانع و چالش های چاپ و نشر کتاب آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - صفحه:327-341

  tick  ویژگی های اپیدمیولوژیک، بالینی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به آنفلوآنزا بستری در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395 - صفحه:275-284

  tick  گفتمان سازی قرآن در جهت مبارزه با رشوه و آسیب های اجتماعی آن - صفحه:357-370
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved