>
Fa   |   Ar   |   En
   توانمندسازی کودکان استثنایی   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:21


  tick  اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والد - فرزند و تنیدگی والدینی دانش آموزان دارای نارسایی توجه - صفحه:84-92

  tick  اثربخشی آموزش تحرک و جهت ‌یابی بر مهارت ‌های اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش‌ آموزان نابینا - صفحه:75-83

  tick  اثربخشی آموزش شناختی بر میزان توجه و حافظه فعال کودکان با اختلال کم توجهی بیش ‌فعالی - صفحه:6-15

  tick  اثربخشی بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی و بازیگوشی کودکان آهسته‌گام - صفحه:61-67

  tick  اثربخشی برنامه مداخله خانواده محور بر پایه مشابه درمانی بر کنترل اضطراب مادر و بهبود شب‌ادراری در کودکان پیش ‌دبستانی - صفحه:44-53

  tick  اثربخشی تمرین‌های حرکتی ریتمیک بر کار‌کرد‌های اجرایی دانش آموزان کم‌توان ذهنی - صفحه:68-74

  tick  اثربخشی روانشناسی مثبت‌ نگر بر بهزیستی روان‌ شناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم - صفحه:54-60

  tick  تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تاثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی اجتماعی دختران آهسته‌ گام با نشانگان داون - صفحه:25-33

  tick  مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روان‌ شناختی در نوجوانان عادی و آهسته‌گام - صفحه:35-43

  tick  پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش ‌آموزان آهسته ‌گام بر اساس ویژگی ‌های شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت - صفحه:16-24
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved