>
Fa   |   Ar   |   En
   توانمندسازی کودکان استثنایی   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:3


  tick  اثربخشی آموزش دیویس بر بهبود مهارتهای خواندن، برنامه ریزی و سازماندهی دانش آموزان با ناتوانی‌های یادگیری - صفحه:45-54

  tick  اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سرسختی روان‌شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری - صفحه:125-138

  tick  اثربخشی آموزش فرزندپروری براساس تئوری انتخاب بر رابطه والد- کودک و نشانه‌های بالینی اختلال نافرمانی مقابله‌ای - صفحه:97-108

  tick  اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی مادران کودکان با ناتوانی های یادگیری - صفحه:71-84

  tick  اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش‌آموزان - صفحه:15-28

  tick  اثربخشی تکنیک‌های بازی‌درمانی‌گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب‌آوری دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری - صفحه:55-69

  tick  اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرش‌های ناکارآمد و نگرانی دانش‌آموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر - صفحه:85-95

  tick  بررسی اثربخشی مداخله بهنگام والدمحور، مبتنی بر الگوی سال‌های باورنکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان کم‌توان ذهنی - صفحه:29-43

  tick  بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس ارزش‌های اجتماعی- هیجانی و تاب‌آوری در کودکان عادی و ناشنوای پیش‌دبستانی - صفحه:109-124

  tick  مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی انفرادی و گروهی بر تاب‌آوری در دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به نقص‌توجه- بیش‌فعالی - صفحه:1-13
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved