>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبرد مدیریت مالی   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:21


  tick  آزمون اثر احساسات و الگوی رفتار معاملات سرمایه گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:131-158

  tick  بررسی اثر تقدم-تاخر در بازده پرتفوهای کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:105-130

  tick  بررسی اثرات قدرت بازار و ساختار درآمدی بر سودآوری و ریسک ورشکستگی در نظام بانکداری ایران - صفحه:51-72

  tick  بررسی اثرات متقابل زمانم-قیاسی میان شاخص قیمت سهام و نوسانات نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:159-182

  tick  بررسی رابطه فرا اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار - صفحه:183-208

  tick  بررسی نقش واسطه‌ای قابلیت‌های مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قمیت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:1-24

  tick  صنعت پایه، رفتار توده‌وار در سطح صنعت و راهبرد توالی در میان سرمایه‌گذاران خرد - صفحه:25-49

  tick  یک الگوی تعادلی برای شبیه سازی تصادفی رفتار بازار سهام ایران: رهیافتی از اقتصاد فیزیک - صفحه:73-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved