>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات قدرت بازار و ساختار درآمدی بر سودآوری و ریسک ورشکستگی در نظام بانکداری ایران  
   
نویسنده راعی رضا ,انصاری حجت اله ,پورطالبی جاغرق محمد
منبع راهبرد مديريت مالي - 1397 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:51 -72
چکیده    بحران‌های مالی اغلب پس از شکل‌گیری با درگیر کردن نظام بانکی موجب بحران در این بخش از سیستم اقتصادی می‌شوند و می‌تواند کشور را در معرض ورشکستگی قرار دهد. ازاین‌رو بررسی ابعاد مختلف نظام بانکداری و نظارت بر این ابعاد عملکردی می‌تواند مانع از بروز وقایع مخرب شده و در صورت بروز بحران امکان مقابله با آن را تسهیل می‌نماید. در این پژوهش ضمن بررسی مبانی تئوریک قدرت بازار و ساختار درآمدی در سیستم بانکی، اثرات این دو بر سودآوری و ریسک ورشکستگی موردتوجه قرارگرفته است. نتایج این پژوهش که با استفاده از اطلاعات 17 بانک در بازه زمانی 1386 تا 1394 انجام‌شده حاکی از آن است که قدرت بازاری بیشتر منجر به سودآوری بیشتر بانک‌ها شده و در این شرایط بانک‌ها از ریسک ورشکستگی کمتری برخوردار بوده‌اند. از طرف دیگر افزایش سهم درآمدهای غیر بهره‌ای از کل درآمدهای بانک به‌طورکلی سودآوری بیشتر را به همراه داشته اما این اثرات پس از سال 1391 معکوس شده و این درآمدها موجب کاهش سودآوری شده‌اند. افزایش سهم درآمدهای غیر بهره‌ای افزایش ریسک را به همراه داشته و این اثرات پس از سال 1391 تغییری نکرده است.
کلیدواژه بانک، قدرت بازار، ساختار درآمدی، سودآوری، ریسک ورشکستگی
آدرس دانشگاه تهران, گروه مالی و بیمه, ایران, دانشگاه الزهرا (س), گروه مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی m_pootalebi93@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved