>
Fa   |   Ar   |   En
   Interdisciplinary Journal Of Virtual Learning In Medical Sciences   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:3


  tick  ارزیابی کیفیت نظام آموزشی بیمارستان بقیه‌اله (عج) بر اساس مدل تعالی مالکولم بالدریج - صفحه:22-28

  tick  بررسی تاثیر فناوری هوشمند (کلاس‌های مجهز به تخته هوشمند) بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دبیرستان نمونه شهرستان گنبدکاووس - صفحه:37-46

  tick  بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - صفحه:70-77

  tick  تلفیق مولفه‌های شناختی و فرهنگی در تهیه محتوا برای آموزش زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار - صفحه:57-69

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های برنامه‌ریزی راهبردی در آموزش مجازی (یک مطالعه کیفی در دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان) - صفحه:47-56

  tick  ضرورت نیازسنجی آموزش حرفه‌ای کارکنان برای یادگیری در محیط الکترونیکی - صفحه:78-84

  tick  طراحی دستیار هوشمند آموزشی مبتنی بر عامل و بررسی اثربخشی آن در پرتال‌های یادگیری الکترونیکی - صفحه:29-36

  tick  طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت‌های یادگیری الکترونیکی - صفحه:1-10

  tick  چالش‌های آموزش مجازی: روایت آنچه در دانشگاه مجازی آموخته نمی‌شود - صفحه:11-21
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved