>
Fa   |   Ar   |   En
   Interdisciplinary Journal Of Virtual Learning In Medical Sciences   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:2


  tick  آشنایی با نرم‌افزار Adobe Flash Professional Cs5 برای تولید انیمیشن، چند رسانه ای و محتوای الکترونیکی - صفحه:75-82

  tick  ارزشیابی طرح آموزش الکترونیکی در مدارس دخترانه متوسطه ناحیه دو اراک از نظر معلمان، مدیران و دانش‌آموزان و راه‌کار های بهبود آن - صفحه:24-32

  tick  ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث با توجه به معیارهای کیفیت در آموزش الکترونیکی - صفحه:1-12

  tick  دلایل اصلی عدم شکل‌گیری صحیح مدارس هوشمند و ارایه راه‌کارهایی برای توسعه آنها در استان مازندران (از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات) - صفحه:13-23

  tick  عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دور (مطالعه موردی: مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور تهران) - صفحه:33-38

  tick  قابلیت‌ها و عوامل مهم در خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در استفاده از اینترنت - صفحه:49-61

  tick  مروری بر سیستم‌های نوین آموزش الکترونیکی - صفحه:62-74

  tick  نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای - صفحه:39-48
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved