>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری بر سیستم‌های نوین آموزش الکترونیکی  
   
نویسنده میرزایی علیرضا ,شعبانی‌نیا فریدون
منبع interdisciplinary journal of virtual learning in medical sciences - 1392 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:62 -74
چکیده    فناوری‌های نوظهور در زمینه ارتباطات و اطلاعات، جامعه را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. این تاثیرات به‌ویژه در نظام‌های آموزشی و ابعاد جدید آن (آموزش الکترونیکی) خود را نشان می‌دهد. آموزش الکترونیکی به‌صورت امروزی با ‌سرعت قابل توجهی رواج یافته و جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورهای جهان تثبیت نموده و هم‌اکنون روش‌های مدرن آموزشی در حال نفوذ به تمام مراکز و موسسات آموزشی و تجاری دنیا است. در حال حاضر، یادگیری الکترونیکی به‌عنوان یک الگوی جدید در سیستم آموزشی مدرن شناخته شده و مفهوم یادگیری‌های گذشته را متحول کرده است.در مقاله حاضر پس از معرفی سیستم آموزش الکترونیکی و بررسی اجزای اصلی آن از جمله CMS و LMS، جدیدترین سیستم‌های مدیریت آموزشی روز دنیا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در نهایت جدیدترین نسخه سیستم مدیریت آموزشی با نام تجاری بلک‌بورد معرفی شده است.
کلیدواژه Learning ,E-Learning ,Learning Management System ,Content Management System ,Education ,Technology ,یادگیری ,یادگیری الکترونیکی ,سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی ,سیستم مدیریت محتوا ,آموزش ,فناوری
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده آموزش‌های الکترونیکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده آموزش‌های الکترونیکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران, ایران
پست الکترونیکی ar.mrz669@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved