>
Fa   |   Ar   |   En
   جستارهای زبانی   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:7


  tick  بازنمایی ایدئولوژیک مطبوعات انگلستان و ایران با نگاه تحلیل انتقادی استعاره - صفحه:209-231

  tick  بررسی ادراک گویشوران فارسی‌زبان از تنوع سبکی در زبان فارسی - صفحه:291-314

  tick  بررسی حذف همخوان در خوشه‌های همخوانی زبان فارسی - صفحه:315-339

  tick  بررسی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن ازمنظر فنون اقناع - صفحه:391-427

  tick  بررسی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی: پژوهشی بر اساس نظریه تکرار صرفی - صفحه:29-51

  tick  بررسی لقب‌گذاری‌ دانش‌آموزان مشگین‌شهراز دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی - صفحه:53-70

  tick  بررسی نشانه شناسی تبلیغات بازرگانی بانک تجارت - صفحه:341-364

  tick  بررسی و مقایسۀ تعبیر ضرب‌المثل در بیماران آلزایمریِ فارسی‌زبان و افراد سالم - صفحه:137-157

  tick  بررسی گذرایی فعل‌های حرکتی در زبان‌ فارسی - صفحه:117-136

  tick  تبیین تناوب همکردها در افعال مرکب فارسی براساس نظریه واژگان زایشی - صفحه:429-452

  tick  تحلیل تیرگی واج‌شناختی در زبان فارسی - صفحه:1-27

  tick  تحلیل خطاهای املایی عرب زبانان فارسی آموز - صفحه:233-264

  tick  تحلیل کیفیت ترجمۀ ادبی با رویکرد نقش‌گرای ارزیابی ترجمه: مطالعه موردی ترجمه‌های فارسی رمان فرنی و زویی اثر جی. دی. سلینجر - صفحه:159-182

  tick  ساخت لایه‌ای قید و ترتیب آن در زبان فارسی - صفحه:365-390

  tick  نام‌دهی و طبقه‌بندی کنشگران اجتماعی در داستان «آل» بر اساس الگوی ون لیوون - صفحه:71-89

  tick  ویژگی‌های گفتاری متهمان به سرقت در محاکم قضایی - صفحه:91-116

  tick  پدیدۀ اجبار و رویکرد نظری دستور ساخت‌محور نسبت به آن - صفحه:183-208

  tick  چندمعنایی پسوند «-ی» فارسی: کندوکاوی در چهارچوب ساختواژۀ ساختی - صفحه:265-289
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved