>
Fa   |   Ar   |   En
   جستارهای زبانی   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:2


  tick  آسیب‌شناسی روش‌های جمع‌آوری داده در مطالعات زبانی: گامی به‌سوی بومی‌سازی روش تحقیق در ایران - صفحه:55-70

  tick  بررسی رده‌شناختی مقوله «قمر» در ساخت رویدادی افعال حرکتی در زبان فارسی - صفحه:71-89

  tick  بررسی واژگان پایه در متن‌های داستانی و شعرهای - صفحه:139-160

  tick  بلاغت «تکرار» در قرآن و شعر قدیم عربی (جاهلی) - صفحه:91-110

  tick  تحلیل اپیزودی فعالیت هسته‌ای ایران در مطبوعات غرب - صفحه:179-206

  tick  تحلیل خطاهای دستوری فارسی‌آموزان لک‌زبان - صفحه:207-235

  tick  تحلیل ساختاری زبان غنایی (با تکیه بر نفثه‌المصدور) - صفحه:111-138

  tick  تعامل تلفظ و نگارش ارتباط بین مشکلات تلفظی و خطاهای نگارشی فارسی‌آموزان غیر ‌فارسی‌زبان - صفحه:1-30

  tick  تفاوت شناختی در سرعت نامیدن تصویر میان مردان و زنان دوزبانه فارسی- انگلیسی - صفحه:161-178

  tick  راهبردهای یادگیری زبان فارسی: بررسی ارتباط بین ملیت با به‌کارگیری راهبردها در میان فارسی آموزان غیر ایرانی - صفحه:261-286

  tick  سبک‌شناسی گفته‌های داستانی در رمان الصبار سحر خلیفه - صفحه:31-54

  tick  نگاهی به کتاب عربی اول دبیرستان بر‌اساس الگوها و ملاک‌های تحلیل و سازمان‌دهی محتوا - صفحه:237-260
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved