>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی صنایع و مدیریت شریف   
سال:1393 - دوره:30-1 - شماره:1/2


  tick  ارایه‌ی الگوریتم جست‌وجوی ممنوع با استراتژی تنوع برای حل مسیله‌ی چیدمان پویای تسهیلات - صفحه:109-117

  tick  ارایه‌ی مدل ترکیبی ارزیابی سطح آمادگی کسب‌و‌کار الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی - صفحه:149-158

  tick  ارایه‌ی یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسیله‌ی یک‌پارچه‌ی تولید ترکیبی ـ برون‌سپاری تحت نظریه‌ی محدودیت ها - صفحه:101-107

  tick  ارایه‌ی یک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی تولید ـ کنترل موجودی غیر قطعی زنجیره‌ی تامین حلقه‌بسته - صفحه:41-50

  tick  ارتباط بین عملکرد اجرایی دولت و مدیریت ارتباط با شهروند - صفحه:51-61

  tick  استراتژی‌های رضایت‌مندی مسافرین از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی مبتنی بر سیستم‌های خاکستری (مطالعه‌ی موردی: صنعت هواپیمایی ایران) - صفحه:63-79

  tick  بررسی تاثیر به کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن - صفحه:139-147

  tick  بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون - صفحه:3-10

  tick  به‌کارگیری هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری الکترونیک )مطالعه‌ی موردی سازمان فنّاوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، داده‌های بخش عوارض و نوسازی - صفحه:81-88

  tick  روشی جدید برای ارزیابی عملکرد سبد سهام در مدل میانگین، واریانس و چولگی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه‌ی موردی: بازار بورس ایران) - صفحه:89-99

  tick  شناسایی ترکیب غیرمسلط عوامل کنترلی در مسیله‌ی چندپاسخه با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک - صفحه:11-19

  tick  طراحی ابزار پشتیبان تصمیم برای هماهنگی زنجیره‌ی تامین: با استفاده از مدیریت موجودی توسط فروشنده و قرارداد - صفحه:29-39

  tick  مسیله‌ی مسیریابی وسیله‌ی حمل و نقل وابسته به زمان در گراف‌های چندگانه - صفحه:119-127

  tick  نمودارهای کنترل Gwma و Dgwma برای مشخصهﻫﺎی کیفی وصفی - صفحه:129-138

  tick  پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ - صفحه:21-27
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved