>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:1


  tick  ارزیابی کیفیت و شایستگی‏های مورد انتظار در برنامه‌درسی دوره کارشناسی رشته زبان روسی از دیدگاه ذی‌نفعان - صفحه:100-119

  tick  استعاره‌ در نگارش متون دانشگاهی: مطالعه‌ای براساس دیدگاه زبان‌شناسی شناختی - صفحه:166-179

  tick  بررسی تاثیرات پیچیدگی های شناختی و استعداد زبان آموزی بر روی کارکرد زبان آموزان ایرانی در فعالیت نامه نگاری - صفحه:180-197

  tick  بررسی سوگیری در سوالات درک مطلب آزمون مقطع دکترای رشته زبان انگلیسی تحت سنجش تشخیصی شناختی - صفحه:152-165

  tick  بررسی عملکرد افتراقی آیتم ها در آزمون ورودی دانشگاه با استفاده از آنالیز مدل راش - صفحه:37-55

  tick  بررسی میزان فراوانی واژگان دانشگاهی در پیکره منتخبی از کتاب های درسی دانشگاهی گرایش آموزش زبان انگلیسی - صفحه:198-215

  tick  تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامه درسی مکالمه زبان عربی - صفحه:216-232

  tick  تبیین و بررسی تاثیر انگاره بومیِ ارزشیابی پویا در شناخت و رفع مشکلات یادگیری مهارت‌های زبانیِ مولد در دانش‌آموزان متوسطه - صفحه:120-134

  tick  ریزمدل استوار بر نگارش فرایند محور و آزاد برای تقویت توانش نگارش دانشجویان مترجمی زبان آلمانی با بهره گیری از آموزه های ساخت گرایی میانه - صفحه:56-81

  tick  مطالعه ترکیبی رابطه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان در زبان انگلیسی با محوریت نقش رشته تحصیلی - صفحه:135-152

  tick  مقایسه‌ی دیدگاه‌های مدرسان شاغل در ایران و ژاپن در اجرای «گروه‌بندی» در کلاس‌های درس زبان انگلیسی - صفحه:233-259

  tick  نقش هوش چندگانه در هویت فرهنگی و پیشرفت زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی - صفحه:1-18

  tick  نگرش فراگیران زبان انگلیسی به عوامل موثر بر کاهش انگیزش و راهبردهای کاهش آن - صفحه:82-99

  tick  هم‌گرایی و واگرایی فعل‌های پیشوندی در زبان‌های فارسی و آلمانی - صفحه:19-36
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved