>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه‌ی دیدگاه‌های مدرسان شاغل در ایران و ژاپن در اجرای «گروه‌بندی» در کلاس‌های درس زبان انگلیسی  
   
نویسنده بیدی ملیحه ,وثوقی مرجان ,شموسی نعمت اله
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:233 -259
چکیده    در این پژوهش، عوامل موثر برگروه‌بندی در کلاس‌های درس زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان دو کشور ایران و ژاپن، میان 2 گروه شرکت‌کنندگان شامل نوزده معلم زبان انگلیسی شاغل در ایران و ژاپن و هشتادوسه دانش‌آموز ایرانی از طریق یک طرح اقدام‌پژوهی صحت‌سنجی شد. دیدگاه معلمان حاکی از وجود هفت عامل شامل یک) سطح زبانی، دو) سن، سه) نیازهای دانش‌آموزان، چهار) عوامل روان‌شناختی، پنج) تعداد دانش‌آموزان در کلاس، شش) تعداد نشست‌های کلاسی و هفتم) تقسیم تصادفی بود که تمایل معلمان ایرانی را در سطوح آموزش‌های غایت محور و معلمان ژاپنی را به‌سوی روش‌های آموزشی فرایند_ محوری نشان می‌داد. دانش‌آموزان نیز با در نظر گرفتن عواملی همچون یک) استفاده از هم‌کلاسی‌های قوی در هر گروه، دو) استفاده از گروه‌های همگن، سه) اختیار عمل با معلم (دانش و تجربه)، چهار) دوستی و رفاقت، و پنج) رفاقت توام با سطح زبانی، تنها به‌ارتقای سطح زبانی خود و نه بایایی ارتقای سطح مهارت‌های اجتماعی اهمیت می‌دادند. درنتیجه، با استناد به‌شواهد به‌دست‌آمده در این پژوهش، توصیه می‌شود؛ پیش از اجرای هر رویکرد جدید_ در اینجا اجرای کارهای گروهی در راستای آموزش به‌شیوۀ ارتباطی_ ابتدا می‌باید رویکردهای ارزشی متصدیان آموزش و یادگیری، یا همان مدرسان بررسی شود و در صورت وجود تفاوت، در اساس و پایه، به‌جای اجرای سازوکارهای مربوطه و صرف هزینه، به‌بررسی ماهیت اعتقادی معلمان و دانش‌آموزان آن‌ها و به‌ویژه، به‌هم‌راستا کردن نگرش متصدیان آموزشی با دگرگونی‌های نو پرداخت.
کلیدواژه کار گروهی، یادگیری مشارکتی، اقدام پژوهی، گروه‌بندی کلاسی، مهارت‌های اجتماعی
آدرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی واحد سبزوار, گروه زبان انگلیسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, گروه زبان انگلیسی, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, گروه زبان انگلیسی, ایران
پست الکترونیکی nshomoossi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved