>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:3


  tick  ارزشیابی درک شنیداری زبان آموزان از طریق مداخله های رایانه ای و چند وجهی زمانبندی شده - صفحه:861-878

  tick  ارزیابی کتاب درسی انگلیسی پراسپکت 2 بر اساس نیازهای دانش آموزان و دیدگاه معلمان - صفحه:659-690

  tick  بررسی تاثیر ارزشیابی پویا بر یادگیری ترکیب‌های لغوی متجانس و غیر متجانس در زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به‌ عنوان زبان خارجی - صفحه:789-814

  tick  بررسی تاثیر فعالیت‌های پیش تکلیف پادکست، برنامه های کوتاه ویدیویی و آمادگی موضوعی بر عملکرد زبان آموزان در انواع تکلیف درک شنیداری - صفحه:879-909

  tick  بررسی مهارت های فنی، آموزشی و ارزیابی معلمان ایرانی در دوره های آنلاین زبان انگلیسی - صفحه:815-830

  tick  بررسی پیشرفت تدریجی در یادگیری دستور زبان انگلیسی میان زبان‌آموزان ایرانی سطح مبتدی با استفاده از بازی های رایانه‌ای مختص یادگیری زبان انگلیسی - صفحه:763-788

  tick  تاثیر تدریس صریح دسته‌های واژگانی بر کیفیّت کاربرد واژگان و صحّت دستوری در نگارش زبان انگلیسی: یک رویکرد کاربردی - صفحه:959-990

  tick  تحقیقی بر تفاوت عملکرد مترجمان دانشگاهی و تجربی ایرانی بر پایه‌ی ترجمه‌ی جملات مرکب وابستگیِ انگلیسی - صفحه:741-761

  tick  تحلیل مدیر مدرسه آل‌احمد بر مبنای سبک شناسی انتقادی - صفحه:991-1030

  tick  رابطه بین روان رنجوری و بیان شفاهی زبان آموزان ایرانی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری - صفحه:721-740

  tick  سواد دیجیتالی معلمان زبان انگلیسی در محیط های آموزشی ایران: ضرورت حرفه ای سازی معلمان در دنیای دیجیتال - صفحه:691-720

  tick  مبانی فلسفی پژوهش در سنجش زبان انگلیسی در ایران: بررسی مقالات چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی از 2008 تاکنون - صفحه:831-860

  tick  مقایسۀ کیفی و کمی نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان براساس عامل جنسیت - صفحه:927-958

  tick  پژوهشی در ‌نظریه میدان‌های کاربردی - معنایی و کاربرد آن در مطالعات مقایسه‌ای و مقابله‌ای زبانی - صفحه:911-926
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved