>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:2


  tick  آموزش ترجمه، تحولات. پتانسیل ها و محدودیت های کار گروهی در ترجمه - صفحه:405-423

  tick  بررسی دلایل ارتکاب سرقت ادبی و راههای پیشگیری از آن در جامعه علمی ایران: دیدگاه سردبیران، اساتید و دانشجویان - صفحه:555-587

  tick  بررسی ساختار ژانری مقالات دانشنامگی تخصصی: مقایسه مقالات زندگینامه ای و مقالات موضوعی - صفحه:453-469

  tick  تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی - صفحه:325-354

  tick  تاثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها - صفحه:471-496

  tick  تحلیل فراگیری افعال کمکی انگلیسی در فارسی زبانان از منظر نظریه انتقال کامل/دسترسی کامل - صفحه:527-553

  tick  تطابق زمان دستوری در دامنهٔ آینده - صفحه:377-404

  tick  تهیه و تدوین کتاب های دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال - صفحه:425-451

  tick  جایگاه تفکر نقادانه در نظام آموزشی ایران - صفحه:299-323

  tick  زبان زنانه و ترجمه: مطالعه موردی «کاغذ دیواری زرد» - صفحه:589-602

  tick  سنجش کیفی برداشت معلمان زبان از آموزش دستور در رویکرد ارتباطی و جایگاه این مقوله در کتابهای نوتالیف زبان انگلیسی - صفحه:497-525

  tick  وجوه ابهام نحوی درساختار طنزهای رساله دلگشا با تکیه بر تئوری فوناژی - صفحه:355-376
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved