>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل فراگیری افعال کمکی انگلیسی در فارسی زبانان از منظر نظریه انتقال کامل/دسترسی کامل  
   
نویسنده فضیلت فر علی محمد ,صدقی محدثه
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:527 -553
چکیده    پژوهش حاضر، برای بررسی یادگیری افعال کمکی انگلیسی در زبان‌آموزان فارسی‌زبان صورت گرفته است؛ بدین منظور، 34 زبان‌آموز سطح متوسط و 33 زبان‌آموز سطح پیشرفته انتخاب شدند. سطح توانایی این فراگیران، با استفاده از آزمون‌های انتخاب صحیح و ترجمه سنجیده شد. این زبان‌آموزان مشکلات زیادی در به‌کارگیری صورت‌های ساده و کامل فعل کمکی would داشتند. علاوه بر آن، عدم تمایز بین افعال کمکی اجباری should، must و have to را نیز می‌توان یکی دیگر از مشکلات زبان‌ آموزان به‌حساب آورد. با تو جه به مطالب ذکر شده و از مقایسه‌ این دو گروه، می‌توان نتیجه گرفت که ساختارهای ربطی زبان انگلیسی که در زبان فارسی وجود ندارند، برای زبان‌آموزان حتی در سطح‌های بالاتر هم مشکلآفرین‌اند. این یافته‌ها با ادعاهای مطرح‌شده در نظریه‌ی انتقال کامل/دسترسی کامل تناقض دارند که مبنی بر به‌کارگیری هم‌زمان زبان اول و قواعد زبانی در سطوح اولیه آموزشی است.
کلیدواژه افعال کمکی، افعال اجباری، افعال احتمالی، افعال تمایلی، نظریه‌ انتقال کامل/دسترسی کامل
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده زبان های خارجی, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده زبان های خارجی, ایران
پست الکترونیکی mahjoobsedghi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved