>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای تولیدات دامی   
سال:1400 - دوره:12 - شماره:31


  tick  آنالیز تفاوت ژنتیکی ژن های مرتبط با پاسخ ایمنی بین گاوهای نژاد خالص و آمیخته سیستانی و مونت بیلیارد با استفاده از داده های Rna-Seq - صفحه:134-145

  tick  اثر بلوس آهسته رهش روی و سلنیوم و یا تغذیه روزانه نمک های این عناصر بر عملکرد میش های آبستن و بره های آن ها - صفحه:77-89

  tick  اثر کربن فعال بر فرآسنجه‌های ‌تخمیری و پذیری جیره غذایی آلوده با آفلاتوکسینB1 با استفاده از میکروارگانیسم های جدا شده از شکمبه در شرایط برون تنی - صفحه:90-100

  tick  اثرات برون زادی نانوذرات سلنیوم بر پارامترهای کیفی اسپرم منجمد-یخ‌گشایی شده خروس های مادر گوشتی تحت شرایط تنش اکسیداتیو - صفحه:51-59

  tick  اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم‌مرغ مرغان تخم‌گذار در جیره بر پایه گندم - صفحه:1-9

  tick  ارزیابی توانایی تکوین برون تنی تخمک و بیان میکرو Rna های سلول های کومولوس گوسفند در پاسخ به اثرات التهاب زایی لیپوپلی‌ساکارید - صفحه:118-125

  tick  ارزیابی شاخص های تولیدی و کیفی در مرغ تخم گذار مسن با استفاده از مهارکننده گیرنده های بتا آدرنرژیک - صفحه:101-108

  tick  بررسی تاثیر شکل خوراک و مکمل های پروبیوتیکی بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی - صفحه:22-30

  tick  بررسی سطوح مختلف کروم پیکولینات بر عملکرد تولید، کیفیت تخم و متابولیت های خونی در بلدرچین‎ های تخمگذار ژاپنی - صفحه:43-50

  tick  بررسی عملکرد و مقایسه ایزوفرم های سیتوکروم P450 در جگر جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانو ذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت - صفحه:109-117

  tick  بررسی کارایی واحدهای پرورش گاو شیری و تابع تولید شیر در استان لرستان - صفحه:188-198

  tick  بررسی ویژگی های بافتی بیضه، تخمدان و روده بلدرچین ژاپنی با جیره دارای پودر و اسانس کندر - صفحه:126-133

  tick  تاثیر استفاده از ال-کارنیتین و اسید‌‌‌‌‌های چرب امگا-3 در جیره بر ریخت شناسی بافت کبد، روده و اویداکت مرغ‌های تخمگذار - صفحه:31-42

  tick  تاثیر عصاره الکلی آویشن بر کاهش اثرات آفلاتوکسین و اکراتوکسین در جوجه های گوشتی - صفحه:10-21

  tick  تاثیر عمل آوری با پرتو الکترون و پراکسید هیدروژن قلیایی بر ارزش تغذیه‌ای پودر هسته خرما در نشخوارکنندگان - صفحه:60-68

  tick  تجزیه ژنتیکی صفات رشد و نسبت کلیبر در گوسفند مغانی - صفحه:180-187

  tick  تفکیک زنبورهای عسل ایرانی (Apis Mellifera Meda) از زیرگونه‌های تجاری زنبورعسل با استفاده از ژن‌های Nd1 و Nd5 - صفحه:157-168

  tick  شناسایی جهش فقدان عملکرد P.Q579x موثر بر سقط جنین در ژن Apaf1در گاوهای هلشتاین - صفحه:146-156

  tick  شناسایی چند شکلی های ژن Hsp70a1a در گوسفندان نژاد مهربان و رومانف با تکنیک Pcr-Sscp - صفحه:169-179

  tick  پاسخ عملکرد تولیدی، گوارش پذیری مواد مغذی و شاخص های متابولیک به نسبت های متفاوت اسید پالمیتیک به استئاریک در جیره گاوهای هلشتاین - صفحه:69-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved