>
Fa   |   Ar   |   En
   نوآوری در علوم و فناوری غذایی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:4


  tick  ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک غنی شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر و اینولین - صفحه:49-61

  tick  ارزیابی و تعیین مقادیر سرب و کادمیوم موجود در شکر سفید تولید شده در استان خوزستان - صفحه:79-84

  tick  بررسی ابعاد هندسی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه های غلاتی (گندم، جو با و بدون پوشینه) استان خراسان رضوی - صفحه:63-70

  tick  بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست فراسودمند غنی سازی شده با خرفه - صفحه:105-116

  tick  بررسی تاثیر ایزوله پروتئین سویا (Spi) و صمغ ثعلب بر خواص فیزیک و شیمیایی و حسی خامه زده کم چرب - صفحه:9-18

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکی ریزکپسول های عصاره تمشک سیاه وحشی تهیه شده با روش خشک کن پاششی - صفحه:85-94

  tick  بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره ریشه زرشک بی دانه حاصل از استخراج توسط آب مادون بحرانی - صفحه:95-103

  tick  بیوتایپینگ و بررسی فراوانی سروتیپ O: 3 یرسینیا انتروکولیتیکا جدا شده از گوشت بوقلمون عرضه شده به بازار مصرف شهرستان شهرکرد - صفحه:41-47

  tick  تاثیر پوشش خوراکی بر آبگیری اسمزی میوه زغال اخته و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن - صفحه:31-39

  tick  فرمولاسیون و ارزیابی پودر نوشیدنی میوه ای - صفحه:1-8

  tick  مطالعه فرایند تولید پودر خرما بر پایه افزودنی های آرد گندم، ذرت و مالتو دکسترین و اندازه گیری پارامترهای فیزیک و شیمیایی آن - صفحه:19-30

  tick  مقایسه ترکیبات شیمیایی عضله دو ماهی قباد (Scomberomorus Guttatus) و کفشک زبان گاوی (Cynoglossus Arel) - صفحه:71-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved