>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های محیط زیست   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:19


  tick  ارزیابی آسیب‌پذیری مانگروها نسبت به بالا آمدن سطح آب دریا - صفحه:27-39

  tick  ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی توسعه در منطقه حفاظت شده باشگل با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین - صفحه:15-26

  tick  ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سنجنده‌های Etm+ و Oli (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) - صفحه:41-54

  tick  ارزیابی محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از روش Lca - صفحه:67-77

  tick  ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن(Capra Aegagrus Aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان - صفحه:129-141

  tick  ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پازن (Capra Aegagrus Erxleben 1777) با استفاده از روش رگرسیون منطقی - صفحه:173-178

  tick  انتخاب مناسب‌‌ترین موقعیت برای احداث سد با روش Topsis (منطقه مورد مطالعه: سد گیوی، استان اردبیل) - صفحه:55-65

  tick  بررسی اثر عوامل مورفو- اقلیمی بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل چندگانه خطی Sdsm (مطالعه موردی: ایستگاه‌های امیدیه و دزفول) - صفحه:271-280

  tick  بررسی برخی فلزات سنگین در عضله میگوی سرتیز Metapenaeus Affinis و ارزیابی ریسک خطر برای مصارف انسانی آن در استان هرمزگان - صفحه:245-254

  tick  بررسی تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در محدوده تالاب بین المللی گمیشان - صفحه:107-116

  tick  بررسی توانایی برگ گیاه سیر و جاذب‌‌های سلولزی استخراج شده از گیاه گلرنگ در حذف یون‌‌های کادمیم از محلول‌‌های آبی - صفحه:235-244

  tick  بررسی توزیع مکانی و زمانی گردوغبار در ایران - صفحه:293-300

  tick  بررسی رابطه میان تغییرات گستره تالاب و رواناب سطحی حوزه‌ آبریز - صفحه:117-128

  tick  بررسی سطح دانش و رفتارهای محیط زیستی زنان روستایی در استان کرمانشاه - صفحه:205-217

  tick  بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی طوفان‌‌های گرد و غبار در استان خوزستان (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) - صفحه:301-311

  tick  بررسی نگرش و رفتار محیط زیستی مصرف نهاده‌های شیمیایی شالیکاران مازندران، مورد سوادکوه شمالی - صفحه:191-204

  tick  تاثیر تغییرات اقلیمی در تعیین مناطق مطلوب زیستگاهی خرگوش‌‌های ایران؛ خرگوش غربی (Lepus Europeus) و خرگوش شرقی (Lepus Tolai) - صفحه:161-172

  tick  تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی - صفحه:3-14

  tick  تحلیل سیستم‌‌های سینوپتیک و بررسی روند تغییرات گرد و غبار (مطالعه موردی: اردستان) - صفحه:281-292

  tick  رویکردهای نوین در حفاظت داخل زیستگاه گیاهان مناطق با اولویت گیاهی به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی - صفحه:143-160

  tick  سخن سردبیر - صفحه:2-2

  tick  سنجش تاب‌آوری و توان اکولوژی شهری در برابر زلزله با تاکید بر مولفه‌های محیطی (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) - صفحه:91-105

  tick  سنجش میزان آگاهی محیط‎زیستی و بررسی تاثیر آموزش محیط‎زیست در مدارس روستایی شهرستان چگنی، استان ‎لرستان - صفحه:179-190

  tick  کاربرد داستان‌گویی به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی ارتباطی برای شناسایی و تفسیر ارزش‌های محیط‌زیستی، نمونه مطالعاتی استان یزد - صفحه:219-233

  tick  مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم - صفحه:255-270

  tick  مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌ زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی - صفحه:327-344

  tick  مقایسه‌ تاثیر انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر در انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک و کشورهای آسیایی فاقد ذخایر نفتی - صفحه:313-326

  tick  نظریه تصویر و تصمیم خرید، ملاحظه نقش دغدغه‌‌های محیط‌زیستی - صفحه:345-355

  tick  نقش سکونتگاه‏های روستایی در بروز چالش های محیط زیستی اکوسیستم های حساس (مطالعه موردی: دریاچه زریوار مریوان) - صفحه:79-90
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved