>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:14


  tick  ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب - صفحه:91-107

  tick  ارتباط رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان با تعهد ورزش شمیشربازان نخبه ایران - صفحه:139-159

  tick  بررسی اهداف حمایت ورزشی در لیگ های برتر ایران - صفحه:161-176

  tick  بررسی و مقایسه استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس مقاطع مختلف شهر تهران و ارایه راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفاده بهینه از آنها - صفحه:65-89

  tick  بسط یک مدل ناپارامتریک برای ارزیابی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک - صفحه:177-196

  tick  رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در ورزشگاه های میزبان لیگ قهرمانان آسیا - صفحه:31-47

  tick  رابطه سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های منتخب دانش آموزی شهر ارومیه - صفحه:49-64

  tick  رابطه مولفه های مدیریت اخبار و گزارش های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی - صفحه:5-29

  tick  عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی (مطالعه موردی فساد اداری در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران) - صفحه:109-122

  tick  مطالعه آمادگی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در پذیرش مدیریت کیفیت جامع - صفحه:123-138
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved