>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1397 - دوره:16 - شماره:1


  tick  آزادسازی تجارت ، شوک ‌های نفتی و کیفیت محیط زیست: با کاربرد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت - صفحه:159-172

  tick  ارزش‌ گذاری خسارات اقتصادی پدیده گردوغبار بر محیط زیست انسانی (بررسی موردی: اردکان) - صفحه:141-158

  tick  ارزیابی راهبردی محیطی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان) - صفحه:173-190

  tick  استخراج زایلان از پسماند مغز باگاس با رویکرد پالایش زیستی - صفحه:15-27

  tick  بررسی تغییرات مکانی برخی از پارامترهای موثر بر کیفیت آب رودخانه زرین‌ گل در استان گلستان - صفحه:111-126

  tick  بررسی چرخه حیات (Lca) نظام تولید ذرت در شرایط آب ‌و ‌هوایی مغان - صفحه:191-206

  tick  تغییرات در کاربری اراضی و خدمات اکولوژیک محدوده سد سهند با استفاده از تکنیک سنجش ‌از دور - صفحه:207-224

  tick  توسعه مدل بهینه برای استفاده صحیح از منابع زیست ‌محیطی در حوزه آبخیز چلگرد - صفحه:29-46

  tick  شاخص ‌های تغذیه‌ای در خرچنگ Charybdis Hellerii (A.Milneedwards,1867) در آب ‌های ساحلی خلیج فارس (استان هرمزگان) - صفحه:89-100

  tick  شبیه‌ سازی و تخمین نوسانات سطح آب‌ زیرزمینی با استفاده از Gms (بررسی موردی دشت زنجان) - صفحه:1-14

  tick  شناسایی چشمه‌ ها و ردیابی مسیرهای ورود توفان ‌های گرد‌و‌غبار از منابع داخلی به کلان ‌شهر اراک با استفاده از مدل Hysplit - صفحه:101-110

  tick  مقایسه روش‌ های ترجیح بیان‌شده در ارزش ‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی (بررسی موردی: جنگل‌ های حرا قشم) - صفحه:69-88

  tick  واکاوی دمای روزهنگام سطح زمین ایران مبتنی بر برون ‌داد سنجنده Modis - صفحه:47-68

  tick  یک روش داده ‌محور برای تعیین رابطه فشار و شکستگی در شبکه ‌های توزیع آب شهری - صفحه:127-140
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved