>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1392 - دوره:10 - شماره:2


  tick  اثر ترتیب تلقیح کشت های میکروبی و درجه حرارت گرمخانه گذاری بر ماست پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس کازئی - صفحه:27-36

  tick  اثر هموژنیزاسیون با روش فراصوت درظرفیت نگهداری آب ماست - صفحه:1-10

  tick  اثرات بکارگیری دماهای دو مرحله ای در فرآیند خشک کردن انگور بیدانه سفید بر برخی ویژگی های کیفی کشمش حاصل - صفحه:11-18

  tick  بررسی پدیده های انتقال جرم درخلال فرایند خشک کردن اسمزی گلابی با استفاده از محلول های ساکارز بازتغلیظ شده - صفحه:45-52

  tick  تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پایداری امولسیون پروتئین استخراج شده از عضله ماهی فیتوفاگ(Hypophthalmichthys Molitrix) - صفحه:19-26

  tick  تاثیر سرخ کردن تحت شرایط خلاء و اتمسفری بر کیفیت روغن کانولا - صفحه:53-60

  tick  شناسایی مولکولی لاکتوباسیل های پروبیوتیک جداشده از غذای سنتی ترخینه و دوغ ترخینه بر اساس توالی16s Rdna - صفحه:61-68

  tick  فرمولاسیون روغن سرخ کردنی بر پایه تالو اولئین و پالم اولئین - صفحه:69-78

  tick  مدل سازی و بهینه سازی استخراج روغن شاهدانه به کمک اولتراسونیک و با روش سطح پاسخ - صفحه:37-44

  tick  وضعیت نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی خواربار فروشی های شهرستان تاکستان - صفحه:79-85
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved