>
Fa   |   Ar   |   En
   چشم انداز مدیریت بازرگانی   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:12


  tick  اثر مولفه‌های قدرت زنجیره تامین بر مزیت‌های رقابتی و رقابت‌پذیری سازمان (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو) - صفحه:13-36

  tick  بررسی تاثیر فرایندهای روان‎شناختی هویت برند و شخصیت برند بر وفاداری برند - صفحه:189-208

  tick  بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت‌مندی و قصد خرید مجدد مشتریان - صفحه:91-111

  tick  بررسی رابطه بین مهارت‌های فروش و عملکرد کارکنان فروش: نقش میانجی رضایت شغلی - صفحه:149-169

  tick  بررسی رابطه میان بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری و عوامل موثر بر آن با عملکرد مالی سازمان از دیدگاه مدیران شعب در بانک ها - صفحه:171-188

  tick  بررسی رفتار مصرف‌کننده در رابطه با تصمیم خرید کالاهای سبز - صفحه:37-53

  tick  بررسی وضعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عوامل موثر و متاثر از آن (مورد پژوهی: بانک ملت) - صفحه:55-72

  tick  شناسایی مهم‌ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت‌های کارگزاری بااستفاده از روش آنتروپی شانون - صفحه:129-148

  tick  شناسایی و تحلیل مولفه‌های موثر بر مدیریت موفق پارک‌های علم و فناوری - صفحه:73-90

  tick  هم‌خوانی شخصیتی برند و مشتری در یک فروشگاه زنجیره‌ای - صفحه:113-128
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved