>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1396 - دوره:14 - شماره:66


  tick  اثر افزودن مقادیر مختلف کنسانتره نارنج، شهد خرما و شهد توت بر خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی نارنج - صفحه:293-304

  tick  اثر صمغ زانتان و ایزوله پروتئین سویا بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پروسس - صفحه:249-260

  tick  اثر نانورس روی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ممانعت‌کنندگی فیلم‌های بیوپلیمر کفیران - صفحه:105-115

  tick  اثر پرتودهی گاما بر برخی ویژگی‌های فیزیکیشیمیایی، میکروبی و فعالیت ضد اکسایشی پسماند خشک انگور واریته‌ی سیاه سردشت - صفحه:239-247

  tick  ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (Rsm) - صفحه:1-16

  tick  ارزیابی ویژگیهای حسی و فیزیکوشیمیایی در نوشیدنی پرتقالی تهیه شده از پرمیت هیدرولیزشده - صفحه:305-313

  tick  بررسی اثر توان‌های مختلف خشک کن ریز موج بر کیفیت و کمیت اسانس مرزه بختیاری - صفحه:145-155

  tick  بررسی اثر سرخ کردن بر بافت و رنگ سوسیس پری بیوتیک تولید شده با استفاده از بتاگلوکان و نشاسته مقاوم به هضم - صفحه:165-174

  tick  بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام‌های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا (Salvia Chorasanica) علیه برخی باکتری‌های عامل فساد و مسمومیت - صفحه:217-227

  tick  بررسی اثر پودر گیاه سیر وحشی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ماست همزده - صفحه:335-344

  tick  بررسی اثرآرد سیب زمینی و هیدروکلوئید زانتان بر خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان تست - صفحه:85-94

  tick  بررسی تاثیر افزودن پودر خشک پالپ پرتقال بر ویژگی‎های آرد، خمیر و نان بربری - صفحه:325-334

  tick  بررسی تاثیر تیمار آنزیمی ترانس‌گلوتامیناز در شیر بر خواص فیزیکی پودر شیر کم‌چرب - صفحه:131-143

  tick  بررسی تاثیر شرایط فرآیند بر میزان آبگیری ورقه‌های نارنج - صفحه:283-292

  tick  بررسی تولید نان لواش به روش مخمر - نمک و تعیین ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آن - صفحه:157-163

  tick  بررسی خشک کردن برگه‌های توت فرنگی با استفاده از آبگیری اسمزی - صفحه:271-281

  tick  بررسی خواص فیزیکو شیمیایی و حسی شیرآجیلی پاستوریزه درطول دوره نگهداری - صفحه:205-215

  tick  بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم‌های آلژینات سدیم با استفاده از نانوذرات رس - صفحه:315-324

  tick  بهینه سازی فرمولاسیون نوشیدنی لبنی تخمیری(دوغ) حاوی پودر آب پنیر و استابیلایزر تجاری با استفاده از طرح سطح پاسخ - صفحه:39-47

  tick  تاثیر جایگزینی آرد گندم با مخلوط آرد ذرت-سیب زمینی بر خواص کمی و کیفی نان باگت - صفحه:95-103

  tick  تاثیر شیرخشک پس چرخ بر خواص بیاتی کیک یزدی - صفحه:49-61

  tick  تاثیر شیره ی خرما به عنوان جایگزین ساکازر بر خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکی کیک اسفنجی - صفحه:63-72

  tick  تاثیر صمغ‌های پکتین، زانتان،گوار و کربوکسی متیل سلولز بر پایداری حالت ابری آب هویج پاستوریزه شده - صفحه:75-84

  tick  تاثیر پوشش خوراکی بر پایه کنسانتره پروتئین آبپنیر حاوی نیسین روی ماندگاری پنیر سفید آب نمکی - صفحه:261-269

  tick  تعیین برخی خواص فیزیکوشیمیایی و زمان مناسب نگهداری کنسانتره ارقام توت سفید در استان خراسان - صفحه:175-186

  tick  توصیف کنتیک قهوه ای شدن آنزیمی برش های تازه سیب گلاب با استفاده از روش های مختلف آنالیز تصاویر دیجیتال - صفحه:117-129

  tick  تولید کنسانتره پروتئینی از ضایعات صدف بزرگ Megapitaria Squalid و بررسی برخی از خصوصیات شیمیایی آن - صفحه:27-37

  tick  تولید پودر خرما (Phoenix Dactylifera) با خشک کن پاششی و بهینه سازی رنگ آن به روش سطح پاسخ - صفحه:229-238

  tick  جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وری - صفحه:187-203

  tick  شناسایی ژن کد کننده باکتریوسین در شش سویه بومی لاکتوباسیلوس پلنتاروم - صفحه:17-25
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved