>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1395 - دوره:13 - شماره:59


  tick  اثر صمغ هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر خصوصیات فارینوگرافی و کیفی ماکارونی بدون گلوتن - صفحه:123-132

  tick  بررسی اثر امولسیفایر سدیم استئاروئیل ٢-لاکتیلات و کنسانتره پروتئین آب پنیر در بهبود کیفیت و بیاتی نان حاصل از خمیر منجمد - صفحه:1-10

  tick  بررسی اثر امولسیفایر سدیم استئاروئیل ٢لاکتیلات و کنسانتره پروتئین آب پنیر در بهبود کیفیت خمیر و ساختار خمیر منجمد - صفحه:11-23

  tick  بررسی اثر هم‏افزایی هموکتانت‏ها با امولسیفایرها بر خصوصیات تکنولوژیکی، تصویری و حسی نان نیمه‏ حجیم - صفحه:75-84

  tick  بررسی تاثیر پوشش های خوراکی با پایه زانتان،کربوکسی متیل سلولز و آلژینات سدیم بر میزان افزایش ماندگاری نان باگت - صفحه:133-141

  tick  بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16s Rrna - صفحه:25-36

  tick  بررسی رفتار وابسته به زمان سس مایونز کم چرب تهیه شده با صمغ قدومه شهری و کنسانتره پروتئین آب پنیر - صفحه:97-107

  tick  بررسی ویژگی های شیمیایی، حسی و پخت ماکارونی غنی شده با سوریمی - صفحه:161-169

  tick  بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبیولوژیکی ماست تغلیظ شده تولوق و توربا در مدت نگهداری - صفحه:37-47

  tick  بهینهسازی تولید امولسیون روغن پوست پرتقال- موسیلاژ دانه به با استفاده از Rsm و بررسی پایداری پودر ریزپوشانی شده حاصل - صفحه:171-180

  tick  بهینه‌سازی تولید آنزیم لیپاز مخمر Cryptococcus Albidus با استفاده از رویه سطح پاسخ - صفحه:181-192

  tick  تاثیر ابعاد بسته بندی بر رضایت و درگیری ذهنی خرید مشتریان با تاکید بر نقش میانجی نگرش آنان نسبت به بسته بندی - صفحه:109-122

  tick  تعیین شرایط بهینه با روش سطح پاسخ و مقایسه دو روش شبکه عصبی و رگرسیون در خشک کردن سیب‌زمینی پرتودیده با اشعه گاما - صفحه:85-96

  tick  تولید روغن غنی از اسیدهای چرب سری امگا توسط مخمرهای مولد چربی و میزان تاثیر پارامترهای مختلف بر فرایند تولید - صفحه:59-74

  tick  خشک کردن قارچ دکمه ای با استفاده از سامانه مادون قرمز- هوای داغ - صفحه:151-159

  tick  خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی کنسانتره ازگیل وحشی - صفحه:49-57

  tick  کاربرد روش صوتی برای برآورد سفتی میوه کیوی در مدت نگهداری - صفحه:143-150
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved