>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1386 - دوره:4 - شماره:1


  tick  اثر مهاجرت N- اکتان بر کیفیت امولسیونهای نوشیدنی در بسته بندی های Hdpe - صفحه:9-16

  tick  اثر مواد عمل آورنده و زمان تخمیر بر کاهش اسید فیتیک نان حجیم - صفحه:27-34

  tick  استخراج روغن از سه رقم زیتون با استفاده از فرآیند آنزیمی - صفحه:45-56

  tick  بررسی استخراج و ویژگی های لسیتین واریته های سویا - صفحه:65-72

  tick  بررسی افت روغن در مرحله خنثی سازی روغن نباتی و لزوم کنترل آن - صفحه:35-44

  tick  بررسی امکان تولید اسیدهای آمینه از ضایعات خرما با به کارگیری دو سوش جهش یافته کرینه باکتریوم گلوتامیکوم Cect690 و Cect77 - صفحه:57-64

  tick  تاثیر برخی از مواد نگاهدارنده شیمیایی و طبیعی در غلظت های کمتر از غلظت مهارکننده بر رشد لیستریا منوسیتوژنز جدا شده از شیر - صفحه:17-26

  tick  مطالعه میزان و منابع آلودگی پنیرهای سفید آب نمکی شهرستان یزد به برخی از فلزات - صفحه:1-8

  tick  معتبرسازی روش جهت اندازه گیری آفلاتوکسین M1 در پنیر سفید ایرانی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و تخلیص با ستون های ایمونوافینیتی - صفحه:73-80
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved