>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1397 - دوره:15 - شماره:75


  tick  ارزیابی اثر رنگ های طبیعی و مصنوعی بر برخی ویژگی های نان برنجی - صفحه:137-147

  tick  ارزیابی خاصیت ضدمیکروبی عصاره الکلی گیاه روناس صخره زی(Rubia Florida) بر باکتری های بیماریزای مواد غذایی - صفحه:259-266

  tick  ارزیابی خواص ضد میکروبی لاکتوباسیلوس برویس جدا شده از خمیرترش آرد کامل جو - صفحه:257-247

  tick  انتخاب استاندارد داخلی مناسب جهت تعیین بازدهی اینتراستریفیکاسیون روغن سویا به کمک مایکروویو - صفحه:149-159

  tick  بررسی اثر تیمار میدان الکتریکی پالسی (Pef) بر کیفیت شربت خام استخراج شده از چغندر قند - صفحه:267-276

  tick  بررسی امکان تولید کباب لقمه غنی‌سازی شده با آرد هسته سنجد و فیتواسترول - صفحه:319-326

  tick  بررسی بیاتی کیک بدون گلوتن تهیه شده از آرد ارزن تیمار شده حرارتی رطوبتی - صفحه:317-303

  tick  بررسی تاثیر عصاره نانوریزپوشانی شده برگ گزنه در کنترل پایداری اکسایشی روغن سویا - صفحه:33-23

  tick  بررسی تاثیر پودرتفاله چغندر و صمغ ‌عربی بر ویژگی‌های‌خمیر و نان‌ بربری - صفحه:92-83

  tick  بررسی تاثیر پیش‌تیمارهای مختلف بر خصوصیات تغییر رنگ و بافت در خشک‌کردن لایه‌های سیب - صفحه:123-136

  tick  بررسی جایگزینی سوربات ها با پلی اول ها و تاثیر بر روی خواص فیزیکوشیمیایی ، میکروبی و بافتی کیک مافین - صفحه:113-121

  tick  بررسی هیدرولیز آنزیمی پرمیت حاصل از اولترافیلتراسیون شیر پنیرسازی - صفحه:343-351

  tick  بهینه سازی فرمولاسیون شیر پسته با استفاده از روش سطح پاسخ و ارزیابی ویسکوزیته،خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن - صفحه:161-172

  tick  بهینه سازی ویژگیهای فیزیکی، بازدارندگی و آنتی اکسیدانی فیلم بیونانوکامپوزیت کفیران نانورس حاوی آلفاتوکوفرول با استفاده از روش سطح پاسخ - صفحه:173-188

  tick  بهینه‌سازی رهایش میکروکپسول‌های لیکوپن ساخته شده با دیواره پروتئین آب پنیر و مالتودکسترین توسط روش سطح پاسخ - صفحه:217-233

  tick  به‌کارگیری امواج فراصوت در بهبود بافت و مقبولیت حسی کیک برنجی بدون گلوتن کم‌چرب - صفحه:353-359

  tick  تاثیر افزودن پکتین بر روی ویژگی های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی نان بدون گلوتن بر پایه ی ذرت - صفحه:290-277

  tick  تاثیر امواج فراصوت و آنزیم‌بری روی چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن - صفحه:291-302

  tick  تاثیر انجماد ترموالکتریک بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، خصوصیات حسی و کیفیت میکروبی گوشت قرمز - صفحه:61-71

  tick  تاثیر سطوح مختلف اینولین و کیتوزان بر ویژگی های فیزیکی وشیمیایی، حسی و زنده مانی باکتری های پروبیوتیک در دوغ سینبیوتیک - صفحه:235-245

  tick  تاثیر شرایط فرایند اکستروژن پخت بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی فراورده حجیم شده سورگوم - صفحه:1-12

  tick  تاثیر عصاره نعنا فلفلی بر کیفیت روغن سویا در طی حرارت دهی مایکروویو - صفحه:201-216

  tick  تاثیر پوشش کیتوزان حاوی اسانس پونهکوهی بر ماندگاری گوشت فیله مرغ در دوره نگهداری در دمای یخچال - صفحه:35-45

  tick  تاثیر پیش تیمار امواج فراصوت و نوع حلال بر ظرفیت ضد اکسایشی و ترکیبات فنلی قهوه - صفحه:93-100

  tick  تشخیص وجود مشتقات خوکی در نمونه‌های گوشت و غذاهای بسیار فرآوری شده مشکوک با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز زمان واقعی - صفحه:13-22

  tick  تولید بستنی فراسودمند با پودر کدوحلوایی - صفحه:47-59

  tick  تولید و بهینه سازی پودر آب انجیر در خشککن پاششی نیمه صنعتی با نازل دو سیال - صفحه:327-342

  tick  تولید پودر خرما به روش خشک کردن پاششی و ارزیابی متغیر‌های خشک کردن در خواص فیزیکی پودر حاصل - صفحه:101-111

  tick  عوامل موثر بر تولید و فعالیت آنزیم لخته کننده شیر در قارچ Rhizomucor Miehei - صفحه:189-200

  tick  مدل‌سازی اثر صمغ گزانتان بر خصوصیات بافتی کیک هویج - صفحه:82-73
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved