>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت و محیط زیست   
سال:1396 - دوره:10 - شماره:4


  tick  ارزیابی شاخص مخاطره بوم‌شناختی فلزات سنگین در خاک سطحی بوستان های شهری تهران - صفحه:429-442

  tick  ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان ورامین از نظر قابلیت شرب: آلودگی با فلزات سنگین - صفحه:559-572

  tick  بررسی فلزات سنگین در میوه‌های سیب و زردآلوی باغ‌های شهرستان‌های زنجان و ماهنشان استان زنجان در سال 95 - صفحه:523-534

  tick  بررسی فلزات سنگین نزولات جوی در حوضه آبخیز شهری بجنورد - صفحه:511-522

  tick  بررسی مقایسه‌ای کارایی عملکرد جاذب‌های کیتوزان و کیتوزان اصلاح شده با Fe3o4 در حذف اریترومایسین از محیط‌های آبی - صفحه:471-482

  tick  بررسی میزان پراکسید هیدروژن موجود در روغن‌های مصرفی واحدهای فست فود تهران - صفحه:501-510

  tick  بررسی و تحلیل آلودگی‌های ناشی از مشاغل: مطالعه موردی شهر قم در سال 1394 - صفحه:457-470

  tick  بهینه‌سازی تولید کربن فعال در دماهای مختلف با استفاده از فعال‌ساز K2co3 برای حذف رنگ‌زای راکتیو بلک 5 از محلول آبی - صفحه:483-500

  tick  تخریب کاتالیزوری تری کلوسان با استفاده از سیستم ترکیبی نور زنون- Go@Tio2: بهینه‌سازی پارامترهای اولیه - صفحه:443-456

  tick  تخمین غلظت ازن در سطح زمین با استفاده از روش رگرسیون خطی چند متغیره و تعیین پارامترهای موثر - صفحه:535-546

  tick  مرور ساختار یافته مطالعات مرتبط با منابع آب شرب در ایران: شناسایی خلاء‌های پژوهشی - صفحه:573-594

  tick  پایش روند تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی چهار دشت استان گیلان طی یک دوره 12 ساله - صفحه:547-558
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved