>
Fa   |   Ar   |   En
   خانواده درمانی کاربردی   
سال:1400 - دوره:2 - شماره:5


  tick  اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر سرسختی روانشناختی و کیفیت خواب در افراد با سابقه بستری کرونایی - صفحه:215-228

  tick  اثربخشی زوج‌درمانی با مدل Eis بر تعارضات‌زناشویی و دلزدگی‌زناشویی در زنان نابارور در دوران قرنطینه ناشی از بیماری کووید-19 - صفحه:74-93

  tick  اثربخشی واقعیت‌درمانی بر تجربه سوگ و انعطاف‌پذیری روانشناختی در خانواده متوفیان کرونا - صفحه:203-214

  tick  اولویت‌های انتخاب زوج در عصرکرونا و مقایسه آن با ده سال گذشته - صفحه:128-135

  tick  بررسی چالش‌های مادران در اجتماعی شدن کودکان دبستانی در دوران پاندمی کوید 19 - صفحه:38-55

  tick  رابطه معنای زندگی و انسجام خانواده معلمان در دوره کووید- 19: نقش واسطه‌ای معنویت در کار - صفحه:1-20

  tick  شناسایی پیامدهای پاندمی کرونا در ورزشکاران دختر کودک و نوجوان بر اساس تجربه زیسته والدین و دختران ورزشکار - صفحه:21-37

  tick  مقایسه معنای زندگی و کنترل عواطف در بازماندگان قربانیان بیماری کرونا ویروس و مرگ به دلایل زیستی - صفحه:146-161

  tick  نقش آشفتگی‌روانی و تحمل ابهام در احساس تنهایی زنان شاغل قرنطینه شده در شرایط کرونا - صفحه:116-127

  tick  نقش میانجیگر عزت نفس در رابطه بین عملکرد خانواده با نشانه های اختلال خوردن در نوجوانان در دوران قرنطینه خانگی ناشی از ویروس کرونا - صفحه:56-73

  tick  پیش‌بینی اضطراب کرونایی بر اساس معنای زندگی و صمیمیت اعضای خانواده در مادران خانه‌دار - صفحه:190-202

  tick  پیش‌بینی درد ذهنی (روان‌شناختی) بر اساس سرمایه روان‌شناختی در افراد دارای تجربه سوگ ناشی از کرونا: نقش میانجیگری حمایت اجتماعی - صفحه:229-245

  tick  پیش‌بینی رشد پس از آسیب براساس بهزیستی روانشناختی و ذهن‌آگاهی در شرایط کرونا در پرستاران زن - صفحه:162-175

  tick  پیش‌بینی رضایت جنسى زنان متاهل برمبنای تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و سبک‌های دلبستگى در دوران کرونا - صفحه:94-115

  tick  پیش‌بینی هراس کرونایی براساس استحکام روانی دختران: با نقش واسطه‌ای خودانتقادی - صفحه:176-189
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved