>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش ملی موزه های دانشگاهی ایران   
سال:1400 - دوره:1 - اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور - کد همایش: 0020132036


  tick  ارزیابی جایگاه موزه‌های دانشگاهی در بین روش‌های نوین آموزشی مبتنی بر معیارهای فعال در نظام آموزش عالی - صفحه:1-17- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.2.6

  tick  بررسی ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و طبیعی موزه‌های دانشگاه تهران(با نگاهی ویژه به باغ و باغسازی در خانه موزۀ مقدم) - صفحه:1-30- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.16.0

  tick  بررسی نقش موزه‌های سبز در توسعه‌ی پایدار فرهنگی- اجتماعی - صفحه:1-13- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.5.9

  tick  بررسی و تحلیل نقش موزه های دانشگاهی در توسعه پایدار فرهنگی(مطالعه موردی موزه مقدم و باغ نگارستان دانشگاه تهران) - صفحه:1-24- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.12.6

  tick  حفاظت از علم(راهکاری برای دیجیتال‌سازی موزه‌های دانشگاهی) - صفحه:1-6- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.11.5

  tick  دانشگاه‌های نسل چهارم و موزه‌های دانشگاهی - صفحه:1-13- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.1.5

  tick  رویکرد و کارکرد: جایگاه موزه‌های دانشگاهی در نظام آموزشی - صفحه:1-10- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.13.7

  tick  ضرورت پایش محیطی و کنترل شرایط محیطی آسیب رسان در موزه‌های دانشگاهی - صفحه:1-13- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.15.9

  tick  کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی (Umac) - صفحه:1-15- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.9.3

  tick  مطالعه مجموعه‎های موزه‎های زنان جهان: ارائه ساختار پیشنهادی مجموعه موزه دانشگاهی زنان و علم در دانشگاه الزهرا(س) - صفحه:1-27- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.4.8

  tick  موزه های دانشگاه تهران از گذشته تا امروز و چشم اندازی برای فردا - صفحه:1-31- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.14.8

  tick  موزه و مرکز اسناد جنبش جنگلِ دانشگاه گیلان و نقش آن در پیوند جامعه دانشگاهی با هویت فکری و فرهنگی جامعه - صفحه:1-16- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.8.2

  tick  نقش موزه های دانشگاهی در مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاههامعرفی موزه انگل شناسی ونقش آن در ارتقای علمی، روابط بین المللی وگردشگری دانشگاه - صفحه:1-9- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.7.1

  tick  نقش موزه‌های دانشگاهی در ارتقاء علم و فرهنگ جامعه - صفحه:1-14- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.10.4

  tick  نمایشی از نقش موزه در آموزش - صفحه:1-33- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.3.7

  tick  نوآوری، موزه ها و کارآفرینی اجتماعی - صفحه:1-27- DOR:20.1001.2.0020132036.1400.1.1.6.0
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved