>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات پلیس زن   
سال:1399 - دوره:14 - شماره:33


  tick  اثر حمایت اجتماعی بر مشارکت ورزشی زنان شهر یاسوج با نقش میانجی احساس امنیت - صفحه:19-44

  tick  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر میزان مصرف مواد مخدر زنان در شهر تهران(1398) - صفحه:154-169

  tick  بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان به پلیس زن - صفحه:173-194

  tick  بررسی نظام مند پژوهش‌های حوزه انتظامی و امنیتی زنان در ایران - صفحه:47-67

  tick  بررسی نقش اعتماد اجتماعی در امنیت اجتماعی زنان(مورد مطالعه: زنان 64-15 ساله شهر بابل) - صفحه:3-15

  tick  تاثیر مصاحبه انگیزشی به شیوه اینترنتی بر خودکارآمدی نوجوانان دارای رفتار خودزنی و ادراک آن‌ها از جو روانی عاطفی خانواده - صفحه:119-150

  tick  شناسایی و اولویت بندی مهارت های مورد نیاز اپراتورهای مراکز فوریتی پلیس 110 (با محوریت برقراری ارتباط مثبت بین پلیس و شهروندان) - صفحه:221-238

  tick  طراحی الگوی جامع تربیت روانشناختی جامعه شناختی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین - صفحه:71-94

  tick  فرآیند دادرسی متهم زن از منظر فقه و حقوق - صفحه:267-292

  tick  مدل‌یابی سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق - صفحه:241-264

  tick  مطالعه بزه دیده شناسی آبی در حقوق ایران و اسناد بین الملل با تاکید بر حمایت پلیسی از زنان و کودکان - صفحه:197-213

  tick  نقش استراتژی های مقابله ای، تحریف های شناختی و اختلال های شخصیت در پیش بینی ‏خشونت در بین ‏زنان محکوم به ایراد ضرب و جرح در زندان های استان مازندران - صفحه:97-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved