>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه معماری   
سال:1400 - دوره:5 - شماره:9


  tick  بررسی تاثیر نور روز در فضاهای مسکونی بر افسردگی زنان خانه‌دار (نمونه مطالعاتی: مجتمع های مسکونی مسکن مهر کمالوند خرم آباد) - صفحه:297-310

  tick  بررسی تحلیلی- فلسفی دو گانه «تشابه» و «تمایز» در شناخت آثار معماری - صفحه:68-83

  tick  بررسی تطبیقی معماری و شعر در عصر صفوی بر پایه پیچیدگی‌های سبک‌ شناختی آن - صفحه:84-100

  tick  تحلیل الگوی فضایی حیاط مرکزی در باغ مزار شاه نعمت الله ولی ماهان با استفاده از تکنیک نحو فضا - صفحه:55-67

  tick  تحلیل ریخت شناسی مدرسه دارالفنون با استفاده از تکنیک چیدمان فضا - صفحه:263-276

  tick  تحلیل میزان نمودپذیری معانی مختلف خانه در الگوهای آپارتمانی و مستقل حیاط‌دار (نمونه موردی: شهر شیراز) - صفحه:135-149

  tick  تعیین مولفه‌های کالبدی موثر بر ارتقاء کار گروهی در آتلیه‌های معماری (مطالعه موردی: کلاس‌های معماری دانشگاه مازندران) - صفحه:250-262

  tick  درک سرشت الگوهای ماندگار معماری ایران (با انطباق مفهوم ماندگاری از دیدگاه کریستوفر الکساندر بر الگوهای معماری) - صفحه:1-18

  tick  رهیافتی بر طراحی پویا و آفرینش آثار مفهومی (کنکاشی در درس مقدمات طراحی معماری 2) - صفحه:215-231

  tick  سنجش اثر کاربرد پلی استایرن در کاهش مصرف انرژی ساختمان های مسکونی اقلیم سرد - صفحه:311-323

  tick  سهم نگرش و کنش نخبگان سیاسی در برپایی آرامگاه فردوسی - صفحه:101-119

  tick  شناخت پیکره بندی فضایی در خانه های سنتی و معاصر با استفاده از تکنیک نحو فضا(مطالعه موردی : محله صوفیان بروجرد) - صفحه:166-183

  tick  طراحی ساختمان‌های اقامتی–گردشگری با توجه به شرایط محیطی جزایر مرجانی ایران؛ نمونه مورد مطالعه جزیره هندورابی - صفحه:277-296

  tick  فضاهای مفصلی، راهکاری در پایداری معماری - صفحه:120-134

  tick  مطالعه روابط فضایی اجتماعی در الگوی مساجد چهارایوانی ایران (مطالعه موردی: مساجد جامع اصفهان، اردستان، قزوین و زواره) - صفحه:19-39

  tick  معیارهای ارتقای سرزندگی خلاق در فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی از نگاه متخصصین - صفحه:232-249

  tick  مقبولیت و چالش‌برانگیزی عوامل موثر بر استرس کاربران در فضاهای آموزشی دانشگاهی - صفحه:201-214

  tick  نقش مولفه ی جای گشت در ارتقای ادراک و کیفیت سکونت در خانه های تاریخی تبریز - صفحه:150-165

  tick  گونه شناسی مسکن شهر قزوین با تاکید بر سیاست های دولت بعد از انقلاب - صفحه:184-200

  tick  گونه‌شناسی و بررسی تطبیقی معماری بقاع متبرکه دوره اسلامی ( مطالعه موردی :بقاع تاریخی شهرستان شوشتر) - صفحه:40-54
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved