>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1400 - دوره:8 - شماره:4


  tick  بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد سلامت عمومی و امید به زندگی در سربازان - صفحه:373-381

  tick  بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد خود حفاظتی دانشجویان پرستاری آجا در تب‌های خونریزی‌دهنده ویروسی با روش ارزیابی دریل - صفحه:332-340

  tick  بررسی تاثیر آموزش همسالان مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی ‌شده بر بهبود رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی تربت جام - صفحه:399-410

  tick  بررسی مقایسه‌ای تاثیر آموزش راهکارهای تطابقی به دو روش حل مسئله و ایفای نقش بر میزان تاب آوری پرستاران بخش اورژانس مراکز تابعه نیروهای مسلح شهر کرمانشاه - صفحه:362-372

  tick  بررسی میزان آمادگی پرستاران نظامی و عوامل مرتبط بر آن در پاسخ به بلایای طبیعی - صفحه:39-318

  tick  رابطه بین عزت نفس و استرس تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال تحصیلی 99-1400 - صفحه:391-398

  tick  مقایسه تاثیر آموزش به روش چند رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بر احساس شایستگی والدی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب آجا - صفحه:351-361

  tick  مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر سخنرانی و بسته آموزشی مدیریت بحران در حملات بیولوژیک بر آگاهی و نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی آجا - صفحه:341-350

  tick  نقش معنای زندگی و ارتباط آن با نگرش به مرگ در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بخش مراقبت‌های ویژه - صفحه:382-389

  tick  واکاوی علل فرار از خدمت سربازی: یک مطالعه کیفی - صفحه:319-331
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved