>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:2


  tick  ارتباط سالمند آزاری و  رضایت از زندگی  و متغییر های فردی و اجتماعی در بین سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان رفسنجان - صفحه:159-167

  tick  بررسی تاثیر آموزش بر رفتار مصرف غذاهای فوری در دانش آموزان ابتدایی شهر بیرجند - صفحه:149-158

  tick  بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر میزان استرس بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان منتخب آجا - صفحه:87-95

  tick  بررسی تاثیر تمرینات تنفسی کنترل شده بر میزان اضطراب و اشباع اکسیژن شریانی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی - صفحه:96-105

  tick  تاثیر آموزش مهارت های مقابله با استرس بر استرس شغلی پرستاران ایرانی: یک مرور نظام مند و فرا تحلیل - صفحه:176-188

  tick  تاثیر تطابق بین رسته و شغل بر فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان یک سازمان نظامی - صفحه:117-126

  tick  تاثیر نرم‌افزار آموزشی مبتنی بر تلفن همراه بر وضعیت کیفیت زندگی نظامیان مبتلابه فشار خون بالا - صفحه:106-116

  tick  تبیین افزایش آستانه تحمل در جهت حل تعارضات زناشویی با نقش تعدیل‌گری آموزه‌های دینی (مطالعه موردی در یک یگان نظامی) - صفحه:139-148

  tick  رابطه سطح سوادبدنی فرزندان خانواده‌های نظامی با ویژگی‌های شغلی پدران - صفحه:127-138

  tick  نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیش بینی ولع افراد مصرف‌کننده مواد - صفحه:168-175
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved