>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:1


  tick  بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با سبک زندگی دانشجویان منتخب نظامی - صفحه:17-25

  tick  بررسی و مقایسه سطح استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا با پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان‌های منتخب وابسته - صفحه:46-52

  tick  تاثیر دوره آموزش عمومی نظام وظیفه بر کیفیت خواب سربازان - صفحه:8-16

  tick  تاثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه جنگی - صفحه:1-7

  tick  تعیین اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر سطح استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب نظامی - صفحه:26-34

  tick  توانبخشی ریوی و درمان فیزیوتراپی عوارض تنفسی بیماران مبتلا به ویروس کووید-19: مطالعه مرور نقلی - صفحه:63-72

  tick  شناسایی موانع گزارش‌دهی خطاهای پزشکی از دیدگاه تکنولوژیست‌های اتاق عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:53-62

  tick  مقایسه تاثیر آموزش نحوه‌ی صحیح بکارگیری دستگاه الکتروشوک به روش نمایش عملی در آمبولانس و شبیه سازی بر دانش و مهارت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا - صفحه:35-45

  tick  موانع و تسهیل کننده های قرنطینه در پاندمیک کووید 19: یک مقاله کوتاه - صفحه:73-77

  tick  وضعیت بهداشت عمومی کودکان آواره ناشی از جنگ سوریه: یک مرور روایتی - صفحه:78-86
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved