>
Fa   |   Ar   |   En
   توانبخشی ریوی و درمان فیزیوتراپی عوارض تنفسی بیماران مبتلا به ویروس کووید-19: مطالعه مرور نقلی  
   
نویسنده سلیمانی فر منیژه ,حضرتی ابراهیم
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:63 -72
چکیده    مقدمه: covid-19 بیماری است که با یک نوع جدید ویروس کرونا ایجاد شده است و به طور اولیه بر سیستم تنفسی آسیب می‌زند و علائمی ریوی خفیف مانند سرفه و تنگی نفس را ایجاد می‌کند که به راحتی بهبود می‌یابد و در موارد شدید باعث پنومیا (pneumonia) شده که در نتیجه آن بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شود. برای بهبود عملکرد تنفسی این بیماران و پاکسازی راه‌های هوایی از ترشحات، فیزیوتراپی و توانبخشی ریوی که شامل فیزیوتراپی قفسه سینه و ورزش‌های تنفسی است، نقش موثری خواهد داشت.هدف: هدف از این مطالعه جمع بندی اطلاعات کاربردی و افزایش آگاهی بیماران و مراقبین از روش‌ها و تکنیک‌های موثر فیزیوتراپی ریوی برای کاهش علائم درگیری‌های ریوی و بهبود عملکرد تنفسی و کاهش مدت بستری بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری جهت جستجو مقالات از پایگاه‌های اطلاعاتی pubmed، google scholar، sciencedirect و sid استفاده گردید. در جستجوی پیشرفته از کلمات کلیدی breathing exercises, covid19, respiratory disease, pulmonary, chest therapy استفاده شد.بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس گایدلاین منتشر شده در ماه مارچ 2020 برای فیزیوتراپیست‌ها در درمان بیماران مبتلا به covid-19 ، فیزیوتراپی قلبی ریوی بر درمان و بازتوانی شرایط حاد و مزمن تنفسی بیماران متمرکز است و هدف بهبود توان جسمانی افراد به دنبال بیماری است. بر این اساس فیزیوتراپی می‌تواند نقش موثری در درمان تنفسی و توانبخشی جسمانی بیماران مبتلا به covid-19 داشته باشد.
کلیدواژه بیماری ریوی، قفسه سینه درمانی، کرونا ویروس، ورزش‌های تنفسی.
آدرس جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران, گروه پژوهشی سبک زندگی و مدیریت سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش, دانشکده پزشکی, گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved