>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش و سلامت جامعه   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اثربخشی روان‌‌درمانی گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در سوءمصرف‌کنندگان مواد - صفحه:53-61

  tick  ارتباط مصرف سیگار با حمایت اجتماعی درک‌شده در بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران - صفحه:8-17

  tick  اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی - صفحه:72-81

  tick  تاثیر استفاده از وسایل دیجیتال بر سلامت کودکان: مروری نظام‌مند - صفحه:62-71

  tick  تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت بر ارتقای رفتارهای پیشگیری‌کننده از ابتلا به پدیکلوزیس در دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی نیشابور - صفحه:1-7

  tick  تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در افزایش رفتارهای جنسی ایمن در بین معتادین تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز - صفحه:45-52

  tick  تاثیر مداخله آموزشی بر سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان - صفحه:26-35

  tick  رابطه مهارت ‌های ارتباطی با سلامت‌ عمومی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان - صفحه:36-44

  tick  موانع و راهکارهای مصرف میوه و سبزیجات در دانش‌آموزان دبیرستانی سنندج - صفحه:18-25
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved