>
Fa   |   Ar   |   En
   موانع و راهکارهای مصرف میوه و سبزیجات در دانش‌آموزان دبیرستانی سنندج  
   
نویسنده مرادی قباد ,رحیم زاده اردشیر ,امانی ثریا ,یوسفی جهانبخش ,رحمانی خالد ,باقری شراره
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:18 -25
چکیده    سابقه و هدف: نوجوانی یکی از مهم ترین دوره های زندگی است که سبک زندگی در این دوره شکل گرفته و تثبیت می شود. از طرفی مصرف مقادیر مناسب میوه و سبزیجات در رژیم غذایی روزانه یکی از راهکارهای مهم پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سطح سلامتی به ویژه در دوره نوجوانی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع و راهکارهای مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان مقطع دبیرستان انجام شد.مشارکت کنندگان و روش ها: در مطالعه کیفی حاضر با استفاده از راهنمای سئوال نیمه ساختاریافته بحث های گروهی متمرکز بین دانش آموزان دبیرستانی (دختر و پسر) در سال 1396 در سنندج انجام شد. شرکت کنندگان شامل 20 دختر و 16 پسر بودند که در 4 جلسه بحث گروهی در دبیرستان های مورد نظر شرکت داشتند. تمام بحث های گروهی ضبط و بلافاصله پس از اتمام، تجزیه و تحلیل و دسته بندی شدند. با توجه به تشابه گزاره های استخراج شده از بحث های گروهی با الگوی pen-3، این الگو برای تجزیه و تحلیل به کار رفت.یافته ها: مفاهیم استخراج شده براساس الگو در شش بخش ادراکات مثبت و منفی، قادرکننده های مثبت و منفی و تقویت کننده های مثبت و منفی دسته بندی شدند. پایین بودن دانش تغذیه ای، باورها و ارزش ها، تاثیر همسالان، نقش والدین، رسانه ها و دسترسی برخی از مفاهیم به دست آمده بودند.نتیجه گیری: موانع نوجوانان در مصرف میوه و سبزیجات صرفاً به خود فرد وابسته نبوده و تحت تاثیر عوامل خارج از فرد نیز هستند، بنابراین در طراحی مداخلات برای بهبود مصرف میوه و سبزی باید به تمام عوامل موثر توجه شود.
کلیدواژه گروه‌های متمرکز، موانع درک‌شده، میوه، سبزیجات، الگوی pen-3
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کردستان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کردستان, گروه مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کردستان, گروه مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کردستان, مرکز بهداشت سنندج, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کردستان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کردستان, مرکز بهداشت سنندج, ایران
پست الکترونیکی shararehb79@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved