>
Fa   |   Ar   |   En
   حقوق اداری   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:19


  tick  الگوی مشارکتی تنظیم در بنادر ایران - صفحه:97-123

  tick  امکان استقلال اداری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران - صفحه:149-170

  tick  تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم‌ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران - صفحه:35-52

  tick  تحوّلات الگوهای مدیریتیِ خدمات عمومی؛از خدمات عمومی کلاسیک تا خدمات عمومی نوین - صفحه:265-288

  tick  حدود و لوازم اختیارات رئیس قوه قضاییه در «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری» در نظام حقوقی ایران - صفحه:53-78

  tick  ساز و کار و چالش‌های پیاده‌سازی بستر بلاک‌چین در توسعه دولت الکترونیکی و آثار آن بر نظام مالیاتی - صفحه:9-33

  tick  شناسایی نقاط فسادخیز در صنعت گاز ایران (مورد مطالعه: شرکت گاز استان مازندران) - صفحه:171-208

  tick  مبانی و منابع حقوقی واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی در عرصه کشاورزی - صفحه:239-263

  tick  مولفه‌های بودجه‌ریزی شهری مشارکتی شایسته با نگاهی به نظام حقوقی ایران - صفحه:79-96

  tick  نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در دادرسی اداری - صفحه:125-148

  tick  ویژگی‌های بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون - صفحه:209-237
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved