>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات راهبردی ورزش و جوانان   
سال:1399 - دوره: - شماره:49


  tick  ارتباط احساس خودسودمندی و توانایی تصویرسازی با عملکرد بازیکنان زن نخبه تنیس روی میز کشور - صفحه:295-310

  tick  ارزیابی سیاست‌های زیرساختی موثر برموفقیت فدراسیون‌های راکتی ایران در سطح قهرمانی - صفحه:237-256

  tick  ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی معلولان کشور با روش تحلیل پوششی داده ها - صفحه:113-128

  tick  بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان (با تاکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی) - صفحه:257-276

  tick  تاثیر هوش سازمانی و فرهنگی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی - صفحه:129-144

  tick  تجربه زیسته مصرف الکل در بین جوانان شهر کرمان در سال 1398 - صفحه:73-94

  tick  تدوین الگوی عوامل رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی - صفحه:145-162

  tick  تدوین مدل علی رفتارهای پرخطر براساس سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخلاقی ( مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه) - صفحه:53-72

  tick  جوانان و شایعه ‌پراکنی در دوران پیام ‌رسان های موبایلی - صفحه:33-52

  tick  شناسایی مولفه‌های بروز ناهنجاری در ورزشگاه های ایران (مطالعه موردی: لیگ برتر فوتبال) - صفحه:177-196

  tick  طراحی مدل بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار در شرکت‌های تولیدی ورزشی - صفحه:211-236

  tick  مدل کیفی توسعه ورزش برای همه در ایران به روش گرندد تئوری - صفحه:95-112

  tick  مقایسه انگیزه‌های حمایت هواداران تیم‌های والیبال شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه - صفحه:163-176

  tick  نقش آشنایی مقصد در برندسازی ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی - صفحه:197-210

  tick  نقش انگیزه مشارکت ورزشی زنان بر میزان گرایش به رفتارهای ناهنجار اجتماعی در رشته های ورزشی راکتی - صفحه:275-294

  tick  واکاوی علل گرایش جوانان شهر زنجان به شبکه‌های اجتماعی مجازی: یک مطالعه پدیدارشناسانه - صفحه:9-31
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved