>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بر آموزش سازمان ها   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:2


  tick  آسیب‌شناختی نظام آموزش کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران - صفحه:261-290

  tick  ارائه الگوی مفهومی برای تربیت دانشجو معلم کارآفرین در دانشگاه فرهنگیان - صفحه:323-346

  tick  ارائه الگوی پیشایندها و پسایندهای تفکر سیستمی مدیران مدارس ابتدایی - صفحه:97-130

  tick  ارائه مدل علی عوامل موثر بر وفاداری به برند دانشگاهی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز - صفحه:185-206

  tick  بررسی اثر رفتار اخلاقی گروهی بر رفتار یادگیری گروهی با در نظر گرفتن نقش میانجی عدالت همکاران - صفحه:163-183

  tick  بررسی نقش ادراک رهبری، تصمیم‌گیری مشارکتی و اعتمادسازمانی با نقش میانجی انگیزش معلمان بر فعالیت تدریس معلمان دوره ابتدایی - صفحه:291-321

  tick  بررسی نقش معلمان پژوهشگر در تقویت و توسعه تفکر پژوهشی دانش‌آموزان ابتدایی - صفحه:11-33

  tick  تحلیل روابط ساختاری آموزش های تخصصی وتعهد شغلی دبیران با نقش میانجی کفایت آموزشی و خود شکوفایی - صفحه:237-260

  tick  تدوین و ارزیابی الگوی تجارب دشوار مدیران مدارس ابتدایی شهر ارومیه - صفحه:207-235

  tick  طراحی الگوی مدیریت استعداد مدیران مدارس: رویکرد آمیخته - صفحه:35-63

  tick  فراترکیب کیفی چالش‌ها و موانع استفاده از بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) در آموزش و توسعه کارکنان - صفحه:65-95

  tick  پایش درونی دشواری‌ها و بایسته‌های راهبردی مدیریت آموزش بانک کشاورزی ایران - صفحه:131-161
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved