>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جامعه شناسی معاصر   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:16


  tick  آزمون تجربی رابطه‌ی آنومی نهادی و جرائم خشونت‌آمیز در ایران - صفحه:261-286

  tick  بررسی تاثیر سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی بر انتخاب الگوهای غذایی شهروندان تهرانی - صفحه:143-160

  tick  بررسی و مقایسه عوامل جامعه‌شناختی موثر بر طرد دانش‌آموزان ایرانی و افغانستانی (مورد مطالعه: دوره دوم متوسطه شهر کاشان) - صفحه:287-313

  tick  تبیین جامعه‌شناختی رضایت از زندگی براساس تعارض در ایفای نقش‌های چندگانه و پیامدهای آن در بین زنان متاهل شهرداری تهران - صفحه:37-60

  tick  تبیین پیشران‌های اجتماعی و اقتصادی تعمیق پدیده بیکاری در کرمانشاه - صفحه:117-141

  tick  تحلیلی جامعه‌شناختی از سرمایه اجتماعی در شهر کرمانشاه - صفحه:61-91

  tick  زنان در جامعه‌ی مصرفی: مطالعه‌ی موردی شهر ایلام - صفحه:235-259

  tick  سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر قطب‌سنجی گرایشات سیاسی دوگانه شهروندان استان خوزستان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - صفحه:207-234

  tick  طرح‌های عمرانی به‌مثابه پروژه‌های هِژمونیک؛ تحلیل کارکردهای صنعت خیال‌پردازی (Imagineering) در مناطق مرزی (مورد مطالعه شهر سقز) - صفحه:1-36

  tick  فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی سبک زندگی و هویت اجتماعی در ایران در دهه‌ی 1398-1388 - صفحه:161-182

  tick  مرور نظام‌مند و فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره‌ی امنیت اجتماعی در ایران - صفحه:183-207

  tick  پیمایشی بر روابط دینداری و اخلاق کار (موردمطالعه: کارکنان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم) - صفحه:93-116
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved