>
Fa   |   Ar   |   En
   Interdisciplinary Journal Of Virtual Learning In Medical Sciences   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اثربخشی مدل طراحی آموزشی 5e بر تفکر انتقادی دانشجویان در درس روان‌شناسی تربیتی - صفحه:61-71

  tick  ارایه یک مدل پیشنهادی برای توصیف عوامل موثر بر تداوم تحصیل فراگیر در یادگیری الکترونیکی - صفحه:79-86

  tick  بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای پیادهسازی سیستم پزشکی از دور (تلهمدیسین) در استان فارس سال92 - صفحه:44-51

  tick  بررسی سطح مهارت‌های تفکر نقادانه در دانشجویان دندانپزشکی شیراز - صفحه:35-43

  tick  شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پیام نور استان سمنان - صفحه:1-8

  tick  محاسبه بهای تمام‌شده خدمات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی به‌روش هزینه‌‌یابی برمبنای فعالیت در سال 1390 - صفحه:8-15

  tick  مقایسه اثربخشی روش‌های آموزشی مبتنی بر وب، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست‌شناسی - صفحه:25-34

  tick  مقایسه تاثیر شیوه‌های سنتی (آموزش کلاسی) و نوین (چند رسانه‌ای) آموزش بر دانش و رضایت‌مندی دانشجویان دندانپزشکی - صفحه:72-78

  tick  مقایسه پشتوانه‌های انسانی و غیرانسانی حمایتگر دانشجویان در دوره‌های آموزش الکترونیکی و حضوری - صفحه:16-24

  tick  ویژگی های استاد موفق از دید دانشجویان دانشگاه های ارایه‌دهنده آموزش مجازی در شهر شیراز - صفحه:52-60
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved